3 consejos para los profesionales de la informática voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen

3 consejos para los profesionales de la informática voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen
            Voor een CIO zijn er verschillende redenen om inzicht te krijgen in de energiebehoefte van IT.  Elektriciteits-en datacenterfaciliteiten brengen hoge kosten met zich mee.  Bovendien kunnen elektriciteitstekorten de gebruikslimieten in sommige regio's een beperkende factor vormen voor de flexibiliteit en schaalbaarheid van IT.  Energiebesparende maatregelen verlagen daardoor niet alleen de energierekening, maar zorgen er ook voor dat er minder datacenterapparatuur en ruimte nodig is.  Daarnaast wordt door de overheid en aandeelhouders verwacht dat bedrijven de mid-impact van hun eigen processen blijven beoordelen en stellen ook medewerkers en consumenten corceles hogere eisen aan duurzame bedrijfsvoering.
Er zijn drie gebieden waar CIO's en CTO's naar moeten kijken als het gaat om het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen:

1. Zorg dat de grens tussen IT- en facilire teams vervaagt

Het est verrassend om te zien hoe weinig IT-leiders bezig zijn met het samen laten komen van IT-behoeften, de financiële effecten van Vivienda en duurzaamheidsdoelstellingen. Vaak zien we dat deze elementen in verschillende delen van organisaties worden belegd en dat er geen gezamenlijke business case wordt gemaakt, waarschijnlijk doordat IT gescheiden werkt van facilire teams (die uiteindelijk de rekening betalen). En un informe reciente van het Uptime Instituut stelt dat alle problemen vaak bekend zijn, maar alleen porte general management opgelost kunnen worden. Alleen zij hebben de bevoegdheid om beslissingen te nemen die de IT- en facilitaire grens overschrijden. En als ze kosten willen besparen, is een beter integraal inzicht in het complete plaatje essentieel om duurzaamheid doelgericht aan te pakken.

2. Dring overcapaciteit terug door op consumptie gebaseerde As-a-Service modellen te gebruiken

De digitale transformatie die veel bedrijven nu doormaken vuel van de huidige IT-organizaciones. Er wordt meer flexibiliteit in snelheid verwacht zonder dat dit ten koste gaat van de huidige IT-omgeving. Desde IT een beetje bijschaven helpt niet. Het vergt een andere manier van werken. Las organizaciones de Veel comienzan con de inzet van “agile werken”, maar dat est in veel gevallen niet afdoende. Dan komt een andere oplossing naar voren: een transitie naar de cloud of een managed services model. Waarom? Omdat het de broodnodige flexibiliteit biedt van gemakkelijk opschalen wanneer dat nodig is, en afschalen wanneer dat kan. I betaalt in feite alleen voor wat je gebruikt en hebt dus ook geen machines die 'voor niets' staan ​​te draaien in je datacenter. HPE biedt hiervoor het HPE GreenLake Cloud services portfolio: een apesta oplossingen die as service volledig beheerd kunnen worden geleverd via een consumptiegericht model. Uiteindelijk zorgt dit niet alleen voor meer flexibilidad, maar dient het ook duurzaamheidsdoelstellingen. I voorkomt namelijk dat aparezco en Processingcapaciteit hebt die je niet gebruikt in betaalt alleen voor wat je wel gebruikt.

3. Innovaciones de Maak gebruik van technische

Ook innovatie in de vorm van nieuwe technologieën en architecturen draagt ​​bij aan duurzame bedrijfsvoering. Om AI-toepassingen op de gewenste schaal uit te kunnen voeren es el momento op dit niet voldoende energie beschikbaar. Waar in het verleden de wet van Moore hielp om iedere 18 maanden 2 keer zoveel te verwerken met dezelfde hoeveelheid geld en energy, zien, dijimos nu sterk afvlakt. We naderen simpelweg de grenzen van het chipontwerp. De spoortjes die de verschillende onderdelen met elkaar verbinden zitten naked round 7-5 nm (nanometer) - daarmee komen we bij de atoomgrens. De grens van het sneller maken van de CPU is dus bereikt - we kunnen er niet meer transistoren bijplaatsen en moeten dus andere wegen bewandelen. HPE doet daarom veel onderzoek en de volgende gebieden: Als CTO zie ik tijdens mijn gesprekken se reunió con empresas, pymes, proveedores de servicios en overheden dagelijks hoe belangrijk de bovenstaande punten zijn voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Als de bedrijfstop het aandurft om IT en facilire afdelingen aan elkaar te koppelen, als de inzet van nieuwe technology niet geschuwd wordt en op consumptie gebaseerde IT-oplossingen ingezet worden waar mogelijk, is er veel duurzaamhalenwinst be!
<p>Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.</p>