แˆฝแ‹ซแŒญแ‰ถแ• 1
Garmin fฤ“nix 6 PRO - แˆ˜แˆแ‰ฒแˆตแ–แˆญแ‰ต แŒ‚แ’แŠคแˆต แˆฐแ‹“แ‰ต แ‰ แŠซแˆญแ‰ณแ‹Žแ‰ฝ แฃ แ‰ แˆ™แ‹šแ‰ƒ แฃ แ‰ แˆแ‰ฅ แˆแ‰ต แŠฅแŠ“ แ‹ณแˆณแˆพแ‰ฝ แฃ แŒฅแ‰แˆญ แ‰ แŒฅแ‰แˆญ แˆ›แŠ•แŒ แˆแŒ แ‹ซ
แ‹จแŠฅแŒ… แŠ แŠ•แŒ“ แ‹จแˆแ‰ฅ แˆแ‰ต แ‹ณแˆณแˆฝ แฃ แ‹จแˆแ‰ฅ แˆแ‰ต แŠฆแŠญแˆตแŒ‚แŠ• แˆ™แˆŒแ‰ต แˆ˜แ‹ˆแˆฐแŠ› แฃ แ‹จแ‹ˆแ‰…แ‰ฑ แ‹จแˆฅแˆแŒ แŠ“ แŒญแŠแ‰ต แ‰แŒฅแŒฅแˆญ แฃ แˆˆแ‰ฐแˆซแˆ˜แ‹ฐ แ‹จแˆ˜แŠ•แŒˆแ‹ต แ‹•แ‰…แ‹ต แแŒฅแŠแ‰ต แฃ แˆ˜แˆแˆถ แˆ›แŒแŠ› แ‰แŒฅแŒฅแˆญ แŠฅแŠ“ แˆŒแˆŽแ‰ฝแˆ
484,21 แ‹ฉแˆฎ

แŒ‹แˆญแˆšแŠ• แŒแŠ’แŠญแˆต 7 แˆแŠ“แˆแ‰ฃแ‰ต แŠฅแˆตแŠจ แŠแˆแˆด 2020 แ‹ตแˆจแˆต แŠ แ‹ญแˆ˜แŒฃแˆ แฃ แˆตแˆˆแ‹šแˆ… แ‰ แˆšแ‹ซแˆตแŒˆแˆญแˆ แˆแŠ”แ‰ณ แŠฅแˆตแŠซแˆแŠ• แˆตแˆˆ แŠฅแˆฑ แ‰ฅแ‹™แˆ แŠ แˆแˆฐแˆ›แŠ•แˆ แฃ แŒแŠ• แ‰ แŠฅแˆญแŒแŒฅ แŠฅแ‹จแˆ˜แŒฃ แŠแ‹ แŠฅแŠ“แˆ แ‰ แŠฅแˆญแŒแŒฅ แŠจแŠฅแˆฑ แˆแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ฐแŒ แ‰ แ‰…แŠ• แˆ€แˆณแ‰ฆแ‰ฝ แŠ แˆ‰แŠ• แกแก

ย 

แŠจแ‹šแˆ… แ‰ แ‰ณแ‰ฝ แˆŠแˆˆแ‰€แ‰… แ‰ แˆšแ‰ฝแˆแ‰ แ‰ต แ‰€แŠ• แŠฅแŠ“ แ‹‹แŒ‹ แˆ‹แ‹ญ แˆ˜แˆจแŒƒแ‹Žแ‰ฝแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆแˆ แ‰ แˆšแ‰€แˆญแ‰กแ‰ต แ‰ฃแˆ…แˆชแ‹Žแ‰ฝ แŠฅแŠ“ แˆ›แˆปแˆปแ‹ซแ‹Žแ‰ฝ แˆ‹แ‹ญ แŒแˆแ‰ถแ‰ฝแŠ• แ‹ซแŒˆแŠ›แˆ‰ แฃ แŠฅแŠ“ แŠจแ‹šแˆ… แ‰ แ‰ณแ‰ฝ แ‰ แŠฅแ‹แŠแ‰ต แˆ›แ‹จแ‰ต แ‹จแˆแŠ•แˆแˆแŒ‹แ‰ธแ‹แŠ• แŠแŒˆแˆฎแ‰ฝ แ‹แˆญแ‹แˆญ แ‹ซแŒˆแŠ›แˆ‰แข

แŠฅแŠ“แˆ แ‹จ Garmin Fenix โ€‹โ€‹7 แˆ˜แˆตแˆ˜แˆญ แŠฅแˆตแŠจแˆšแŒ€แˆ˜แˆญ แ‹ตแˆจแˆต แ‹ญแˆ…แŠ•แŠ• แŒฝแˆ‘แ แ‰ แˆแˆ‰แˆ แ‹œแŠ“แ‹Žแ‰ฝ แฃ แแˆฐแ‰ถแ‰ฝ แŠฅแŠ“ แ‹ˆแˆฌแ‹Žแ‰ฝ แŠฅแŠ“แˆปแˆฝแˆˆแ‹‹แˆˆแŠ• แˆตแˆˆแˆ†แŠแˆ แ‰ แˆ˜แ‹ฐแ‰ แŠ›แŠแ‰ต แ‰ฐแˆ˜แˆแˆฐแ‹ แˆˆแˆ˜แˆ„แ‹ต แŠฅแˆญแŒแŒ แŠ› แ‹ญแˆแŠ‘ แกแก

แ‹ˆแ‹ฐ แŠแŒฅแ‰ก แ‹ญแˆแŒก

  • แˆแŠ•แ‹ตแŠ• แŠแ‹? แ‹˜ แ‰ฐแ‰ฐแŠช แ‹จ Garmin Fenix โ€‹โ€‹6
  • แˆ˜แ‰ผ แ‹ญแ‹ˆแŒฃแˆ? แˆแŠ“แˆแ‰ฃแ‰ต แŠแˆแˆด แŠ แŠซแ‰ฃแ‰ข
  • แˆแŠ• แ‹ซแˆ…แˆ แ‹ซแˆตแŠจแแˆ‹แˆ? แ•แˆชแˆšแ‹จแˆ แ‹‹แŒ‹ แˆ˜แ‹ซแ‹™ แŠฅแˆญแŒแŒ แŠ› แŠแ‹

Garmin Fenix โ€‹โ€‹7 แ‹จแˆšแˆˆแ‰€แ‰…แ‰ แ‰ต แ‰€แŠ• แŠฅแŠ“ แ‹‹แŒ‹

ย 

แˆแ‰ฅ แˆŠแ‰ฃแˆ แ‹จแˆšแŒˆแ‰ฃแ‹ แ‹จแˆ˜แŒ€แˆ˜แˆชแ‹ซแ‹ แŠแŒˆแˆญ Garmin Fenix โ€‹โ€‹7 Plus แ‰ แˆ˜แŒ€แˆ˜แˆชแ‹ซ แˆ›แŒแŠ˜แ‰ต แˆตแˆˆแˆแŠ•แ‰ฝแˆ Garmin Fenix โ€‹โ€‹6 แˆˆแˆ›แˆตแŒ€แˆ˜แˆญ แ‰€แŒฃแ‹ฉ แˆžแ‹ดแˆ แˆ‹แ‹ญแˆ†แŠ• แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ แกแก

แ‹จ Garmin Fenix โ€‹โ€‹2020 แŠแˆแˆด 6 แˆตแˆˆแ‹ˆแŒฃ แŠ แŠ•แ‹ต แ‹ˆแ‹ญแˆ แˆŒแˆ‹แŠ›แ‹ แ‰  2019 แˆ˜แŒˆแ‰ฃแ‹ฐแŒƒ แˆ‹แ‹ญ แˆแŠ“แˆแ‰ฃแ‰ตแˆ แŠแˆแˆด แŠ แŠซแ‰ฃแ‰ข แˆŠแˆˆแ‰€แ‰… แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ แกแก

แ‰ แ‹šแˆ… แ‹“แˆ˜แ‰ต แ‹จแˆšแŒ€แˆ˜แˆจแ‹ แ‹จแŠแŠ’แŠญแˆต 6 แ•แˆ‹แˆต แŠจแˆ†แŠ แฃ แŠฅแˆตแŠจ 7 แˆ˜แŒจแˆจแˆป แ‹ตแˆจแˆต แŠแŠ’แŠญแˆต 2021 แŠ• แˆ‹แŠ“แ‹จแ‹ แŠฅแŠ•แ‰ฝแˆ‹แˆˆแŠ• แฃ แŒแŠ• แ‹ญแˆ… แŒฝแˆ‘แ แ‰ แŠฅแ‹แŠแ‰ฑ แ‰ แˆšแ‰€แŒฅแˆˆแ‹ แˆžแ‹ดแˆ แˆ‹แ‹ญ แ‹ซแ‰ฐแŠฉแˆซแˆ แฃ แ‰ แ‰€แˆ‹แˆ‰ แŠฅแŠ•แ‹ฒแŒˆแŠ แˆˆแŒ‹แˆญแˆšแŠ• แŒแŠ’แŠญแˆต 7 แ‹ญแ‹ฐแ‹แˆ‰ แก

แ‹จ Garmin Fenix โ€‹โ€‹6 แŠแˆแˆด 2019 แ‰ฐแŒ€แˆแˆฎ แŠแ‰ แˆญ (แ‹จแˆแˆตแˆ แŠญแˆฌแ‹ฒแ‰ต: แˆ‹แŠฎแ“แˆซแˆฒแ‹ฎแŠ•)

แ‹จแˆฐแ‹“แ‰ฑแŠ• แ‹‹แŒ‹ แ‰ แ‰ฐแˆ˜แˆˆแŠจแ‰ฐ แˆฒแŒ€แˆ˜แˆญ แ‰ แŒ‹แˆญแˆšแŠ• แŒแŠ’แŠญแˆต 6 แ‰  โ‚ฌ 529.99 / โ‚ฌ 599.99 / AU โ‚ฌ 949 แ‰ฐแŒ€แˆแˆฏแˆ แกแก แ‹ญแˆ… แˆˆแˆ˜แ‹ฐแ‰ แŠ› แŒแŠ’แŠญแˆต 6 แŠแ‹ แฃ แŠแŒˆแˆญ แŒแŠ• แ‰ แŠญแˆแˆ‰ แ‹แˆตแŒฅ แˆŒแˆŽแ‰ฝ แ‰ แˆญแŠซแ‰ณ แˆžแ‹ดแˆŽแ‰ฝ แŠ แˆ‰ แฃ แŠฅแŠ•แ‹ฐ Fenix โ€‹โ€‹6S แฃ Fenix โ€‹โ€‹6X Pro แŠฅแŠ“ Fenix โ€‹โ€‹6X Pro Solar แฃ แˆˆ Pro 999 / โ‚ฌ 1,149.99 / AU โ‚ฌ 1,549แข

แˆตแˆˆ แŒ‹แˆญแˆšแŠ• แŒแŠ’แŠญแˆต 7 แˆ˜แˆตแˆ˜แˆญ แ‹‹แŒ‹แ‹Žแ‰ฝ แŒˆแŠ“ แ‹ˆแˆฌ แ‰ฃแ‹ญแŠ–แˆญแˆ แฃ แ‰ฐแˆ˜แˆณแˆณแ‹ญ แˆ˜แŒ แŠ• แˆŠแ‹ซแˆตแŠจแแˆˆแ‹ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ แกแก

แ‹ซ แˆ›แˆˆแ‰ต แฃ แŒ‹แˆญแˆšแŠ• แˆˆแŠ แ‹ณแ‹ฒแˆต แˆžแ‹ดแˆŽแ‰ฝ แ‹‹แŒ‹แ‹Žแ‰ฝแŠ• แ‹ซแˆตแ‰ฐแŠซแŠญแˆ‹แˆ แŠฅแŠ“แˆ แˆ˜แ‹แŒฃแ‰ต แ‹ˆแ‹ญแˆ แˆ˜แ‹แˆจแ‹ต แ‹ญแ‰ณแ‹ˆแ‰ƒแˆ แฃ แˆตแˆˆแˆ†แŠแˆ Fenix โ€‹โ€‹7 แ‰ตแŠ•แˆฝ แ‹ˆแ‹ญแˆ แŠจแ‹šแ‹ซ แ‹ซแŠแˆฐ แˆŠแˆ†แŠ• แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆแข แˆ†แŠ–แˆ แฃ โ€œแ‹จแ‰ฐแˆจแŒ‹แŒ‹โ€ แˆแ‰€แ‰ต แ‹ญแˆ†แŠ“แˆ แ‰ฅแˆˆแŠ• แˆตแˆˆแˆแŠ•แŒ แ‰ฅแ‰… แฃ แŠฅแŠฉแˆแŠแ‰ต แŠฅแŠ•แŒ แ‰ฅแ‰ƒแˆˆแŠ• - แ‹จแ‰†แ‹ฉ แˆžแ‹ดแˆŽแ‰ฝ แŠ แ‹ณแ‹ฒแˆต แˆžแ‹ดแˆŽแ‰ฝแŠ• แˆˆแˆ›แ‹ญแˆแˆแŒ‰ แ‰ แŒฃแˆ แˆญแŠซแˆฝ แŠ แˆ›แˆซแŒฎแ‰ฝ แ‹ญแˆ†แŠ“แˆ‰ แกแก

Garmin Fenix โ€‹โ€‹7 Leaks แŠฅแŠ“ แ‹œแŠ“

แˆตแˆˆ Garmin Fenix โ€‹โ€‹7 แŒˆแŠ“ แˆแŠ•แˆ แ‹ˆแˆฌแ‹Žแ‰ฝ แ‹จแˆ‰แˆ แฃ แŒแŠ• แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แ‰ฃแˆ…แˆชแ‹ซแ‰ตแŠ• แŠฅแŠ“ แˆŠแˆ†แŠ‘ แ‹จแˆšแ‰ฝแˆ‰ แˆ›แˆปแˆปแ‹ซแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆ˜แŒˆแˆ˜แ‰ต แŠฅแŠ•แ‰ฝแˆ‹แˆˆแŠ•แข

แˆˆแˆแˆณแˆŒ แฃ แ‰  Garmin Fenix โ€‹โ€‹6 แ‰ แŠจแแ‰ฐแŠ› แ‹ฐแˆจแŒƒ แˆžแ‹ดแˆŽแ‰ฝ แ‹แˆตแŒฅ แŒฅแ‰…แˆ แˆ‹แ‹ญ แ‹จแ‹‹แˆˆแ‹ แ‹จแ€แˆแ‹ญ แŠƒแ‹ญแˆ แˆ˜แˆ™แ‹ซ แ‰ดแŠญแŠ–แˆŽแŒ‚ แ‰ แŒ แ‰…แˆ‹แˆ‹แ‹ แŠญแˆแˆ แ‹แˆตแŒฅ แ‹ญแŒˆแŠ›แˆ แกแก

แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆแˆ แ‹แŒญแ‹ แ‹จแ‹แŒญ แˆ˜แˆˆแŠชแ‹ซแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆณแ‹ญแŠแŠซ แ‹จแŒ‹แˆญแˆšแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ แ‹จแˆฐแ‹“แ‰ฑแŠ• แˆ˜แŒ แŠ• แŠฅแŠ“ แŠญแ‰ฅแ‹ฐแ‰ต แˆˆแˆ˜แ‰€แŠแˆต แ‹ˆแ‹ฐ แ‰ฅแ‹™ แˆญแ‰€แ‰ถแ‰ฝ แˆŠแˆ„แ‹ต แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ แกแก

แŠ แŒ แ‰ƒแˆ‹แ‹ญ แˆ˜แŒแˆˆแŒซแ‹Žแ‰ฝ แŠฅแŠ“ แ‹จแˆ›แ‹ซ แŒˆแŒฝ แˆ›แˆปแˆปแ‹ซแ‹Žแ‰ฝ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ แˆŠแˆ†แŠ‘ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰ แฃ แŠฅแŠ“ แˆแŠ“แˆแ‰ฃแ‰ต แŠ แ‹ณแ‹ฒแˆต แ‰ฃแˆ…แˆชแ‹ซแ‰ตแŠ• แŠฅแŠ“แ‹ซแˆˆแŠ• แกแก แ‰ แ‰ตแŠญแŠญแˆ แŠ แˆแŠ•แˆ แŒแˆแ… แ‹ซแˆแˆ†แŠแ‹ แŠแŒˆแˆญ แŒแŠ• แŠฅแŠ› แˆ›แ‹จแ‰ต แ‹จแˆแŠ•แˆแˆแŒ‹แ‰ธแ‹แŠ• แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แˆ€แˆณแ‰ฆแ‰ฝแŠ• แŠจแ‹šแˆ… แ‰ แ‰ณแ‰ฝ แ‹˜แˆญแ‹แˆจแŠ“แˆ แกแก

แ‰  Garmin Fenix โ€‹โ€‹7 แ‹แˆตแŒฅ แˆ›แ‹จแ‰ต แ‹จแˆแŠ•แˆแˆแŒˆแ‹

แ‹จ Garmin Fenix โ€‹โ€‹6 แ‹ซแˆ…แˆ แ‹ซแˆ…แˆ แฃ แˆˆแˆ˜แˆปแˆปแˆ แ‰ แŠฅแˆญแŒแŒ แŠแŠแ‰ต แ‰ฆแ‰ณ แŠ แˆˆ แฃ แˆตแˆˆแˆ†แŠแˆ แŠจแŒ‹แˆญแˆšแŠ• แŒแŠ’แŠญแˆต 7 แ‹จแˆแŠ•แŒ แ‰ฅแ‰€แ‹ แ‹ญแˆ… แŠแ‹แข

1. แŠ แ‹ฒแˆต แŠฅแ‹ญแ‰ณ

ย 

Garmin Fenix โ€‹โ€‹6 แŠ• แ‰ แŠญแแˆ แ‹ฐแˆจแŒƒ แˆ›แŠ•แˆ แŠ แ‹ญแŠจแˆณแ‰ธแ‹แˆ แกแก แ‰ฅแ‹™แ‹แŠ• แŒŠแ‹œ แˆแŠ•แˆ แ‰ฝแŒแˆญ แ‹จแˆˆแ‹แˆ แฃ แŠฅแˆฑ แŠจแ‰คแ‰ต แ‹แŒญ แˆฐแ‹“แ‰ต แŠแ‹ แŠฅแŠ“ แŠฅแˆฑ แ‰ฐแˆตแˆ›แˆš แŠแ‹ แฃ แŒแŠ• แŠฅแˆฑ แ‹แ‹ต แŠแ‹ แŠฅแŠ“แˆ แˆˆแˆแˆ‰แˆ แˆแŠ”แ‰ณแ‹Žแ‰ฝ แ‰ แ‰‚ แ‰ฅแˆแˆ… แ‹ˆแ‹ญแˆ แ‹˜แˆ˜แŠ“แ‹Š แ‹ซแˆแˆ†แŠ แ‹แ‹ต แˆฐแ‹“แ‰ต แŠ แˆˆแ‹Žแ‰ตแข

แ‰ แ‰ฐแŒจแˆ›แˆชแˆ แฃ แ‹ญแˆ… แŒแ‹™แ แŒแŠ•แ‰ฃแ‰ณ แ‰ แŠ แŠซแˆ แ‰ฅแ‰ƒแ‰ต แˆ˜แˆ˜แ‹˜แŠ›แ‹Žแ‰ฝแ‹Ž แˆ‹แ‹ญแˆ แ‰ฐแŒฝแ‹•แŠ– แŠ แˆˆแ‹ แฃ แˆแŠญแŠ•แ‹ซแ‰ฑแˆ แ‰ แŒแˆแŒˆแˆ›แ‰ฝแŠ• แ‹แˆตแŒฅ แˆˆแˆแˆณแˆŒ แˆˆแ‹ฎแŒ‹ แ‰ แˆแ‰พแ‰ต แˆˆแˆ˜แˆแ‰ แˆต แ‰ แŒฃแˆ แ‹ˆแแˆซแˆ แˆ˜แˆ†แŠ‘แŠ• แŠ แŒˆแŠ˜แŠ• แกแก

แŠฅแŠ•แ‹ฐแ‹šแˆแˆ แฃ Fenix โ€‹โ€‹7 แŠ• แ‹แ‰… แ‰ฅแˆŽ แŠฅแŠ“ แ‰ แŒฅแˆฉ แˆแŠ”แ‰ณ แˆฒแ‰ณแ‹ฐแˆต แˆ›แ‹จแ‰ต แŠฅแŠ•แˆแˆแŒ‹แˆˆแŠ•แข แ‹‹แŠ“ แ‰ฐแŒแ‰ฃแˆฉแŠ• แŠฅแŠ“ แ‹˜แˆ‹แ‰‚แŠแ‰ฑแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ฒแ‹ซแ‰ แˆ‹แˆธแ‹ แˆตแˆˆแˆ›แŠ•แˆแˆแŒ แˆแŠ• แ‹ซแˆ…แˆ แŠ แ‹‹แŒญ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแˆ†แŠ• แŠฅแˆญแŒแŒ แŠ› แŠ แ‹ญแ‹ฐแˆˆแŠ•แˆ แฃ แŒแŠ• แŒ‹แˆญแˆšแŠ• แŠฅแˆฑแŠ• แ‰ขแˆžแŠญแˆจแ‹ แ‹ฐแˆต แ‹ญแˆˆแŠ“แˆ แกแก

2. แ‹จแ‰ แˆˆแŒ  แ‰ฐแˆ˜แŒฃแŒฃแŠ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ†แŠ• แ‹ซแ‹ตแˆญแŒ‰

แ‹จ Garmin Fenix โ€‹โ€‹6 แŠญแˆแˆ แ‰ แŒฃแˆ แ‹แ‹ต แŠแ‹ แฃ แŠจแŠ แ•แˆ แˆฐแ‹“แ‰ต 5. แ‹จแ‰ แˆˆแŒ  แ‹แ‹ต แ‰ขแˆ†แŠ•แˆ แˆˆแˆ›แˆแˆˆแŒฅ แŠ แ‹ญแ‰ปแˆแˆ แฃ แŠ แˆแŠ• แŠจแแ‰ฐแŠ› แ‹ฐแˆจแŒƒ แ‹ซแˆˆแ‹ แŠญแˆแˆ แŠแ‹ แฃ แˆตแˆˆแˆ†แŠแˆ แˆแˆ แŒŠแ‹œแˆ แ‹แ‹ต แ‹ญแˆ†แŠ“แˆ แฃ แŒแŠ• แŒ‹แˆญแˆšแŠ• แˆˆแˆ˜แ‰€แŠแˆต แ‰ขแ‰ฝแˆ แ‹‹แŒ‹แŠ• แฃ Fenix โ€‹โ€‹7 แŠ• แˆˆแ‰ฅแ‹™ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แ‰ แŒฃแˆ แ‹จแˆšแˆตแ‰ฅ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ†แŠ• แˆ›แ‹ตแˆจแŒ แŠ แˆˆแ‰ แ‰ตแข

3. แ‹จแŠ•แŠช แˆ›แ‹ซ แŒˆแŒฝ แ‹ซแŠญแˆ‰

แˆˆแŠจแแ‰ฐแŠ› แˆ‹แ•แ‰ถแ• แ‹จ Garmin Fenix โ€‹โ€‹6 แŠ•แŠซ แˆ›แ‹ซ แŒˆแŒฝแŠ• แŒจแˆแˆฎ แˆตแˆ›แˆญแ‰ต แ‰ฃแˆ…แˆชแ‹ซแ‰ตแŠ• แ‰ แŒแˆแŒฝ แ‹ซแˆณแ‹ซแˆ แกแก

แŠ แˆแŠ• แ‰ฅแŒ‰แˆญ แŠฅแŠ•แ‹ฒแŠ–แˆญ แ‹จแˆšแ‹ซแ‹ฐแˆญแŒ แŒฅแˆฉ แˆแŠญแŠ•แ‹ซแ‰ต แŠ แˆˆ-แˆ˜แˆฎแŒฅ แ‹ˆแ‹ญแˆ แˆ›แ‹ซ แŒˆแŒฝ แˆ‹แ‹ญ แˆ˜แ‹‹แŠ˜แ‰ต แˆแˆแŒŠแ‹œ แŒฅแˆฉ แ‹จแˆ˜แŒแ‰ฃแ‰ฃแ‰ต แ‹˜แ‹ด แŠ แ‹ญแ‹ฐแˆˆแˆ แฃ แ‰ แ‰ฐแˆˆแ‹ญแˆ แˆตแ–แˆญแ‰ต-แ‰ฐแŠฎแˆญ แˆ‹แ•แ‰ถแ• แˆ‹แ‹ญ แฃ แŠฅแŠ“ d โ€™แ‰ แ‹ตแŠ•แŒˆแ‰ต แ‰ แŒ แ‹ แ‹จแŒฅแˆญแˆต แ‰ฅแˆฉแˆฝ แŠ แˆ›แŠซแ‹ญแŠแ‰ต แ‹จแˆ˜แŠซแŠจแˆˆแŠ› แŒŠแ‹œ แŠฅแŠ•แ‰…แˆตแ‰ƒแˆดแŠ• แˆ˜แŠจแ‰ณแ‰ฐแˆ แกแก แŠฅแŒ… แˆˆแŠฅแŒ… แ‰ฐแ‹ซแ‹ญแ‹ž แŠ แ‹ฐแŒ‹ แ‹ญแˆ†แŠ“แˆ แกแก

แˆตแˆˆแ‹šแˆ… แŠ แ‹แˆซแˆฎแ‰น แ‹จแ‰ตแŠ›แ‹แˆ แ‰ฆแ‰ณ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ„แ‹ฑ แŠ แŠ•แˆแˆแŒแˆ (แˆแŠ•แˆ แŠฅแŠ•แŠณแŠ• แˆแŠ“แˆแ‰ฃแ‰ต แ‹จแˆฐแ‹“แ‰ฑแŠ• แˆ˜แŒ แŠ• แˆˆแˆ˜แ‰€แŠแˆต แ‹ญแˆจแ‹ณแˆ) แฃ แŒแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ฐ แˆ˜แ‹ฐแ‰ แŠ› แˆตแˆ›แˆญแ‰ต แˆฐแ‹“แ‰ต แˆฒแŒ แ‰€แˆ™ แŠ แˆ›แˆซแŒญ แ‹จแˆ›แ‹ซแŠ•แŠซ แˆ›แ‹ซ แŒˆแŒฝ แˆ›แŠจแˆ แŠฅแŠ•แˆแˆแŒ‹แˆˆแŠ• แกแก แ‰ แˆแˆˆแŒแŠแ‹ แŒŠแ‹œ แˆ›แŒˆแ‹ต แŠฅแˆตแŠจแ‰ปแˆแŠ• แ‹ตแˆจแˆต แกแก

4. แ‰ แˆ˜แˆ‹แ‹ แŠญแˆแˆ แ‹แˆตแŒฅ แ‹จแ€แˆแ‹ญ แŠƒแ‹ญแˆ แˆ˜แˆ™แˆ‹แ‰ต

แŒ‹แˆญแˆšแŠ• แ‰ แŒ‹แˆญแˆšแŠ• แŒแŠ’แŠญแˆต 6 แŠคแŠญแˆต แ•แˆฎ แˆถแˆ‹แˆญ แ‹จแ€แˆแ‹ญ แŒจแˆจแˆญ แŠƒแ‹ญแˆ แŠ แˆฐแŒฃแŒฅ แˆ‹แ‹ญ แ‹จแŠฅแŠแˆฑแŠ•แˆ แˆ˜แˆตแˆ˜แˆญ แˆ‹แ‹ญ แŠ แŠญแˆแˆ แฃ แŒแŠ• แŠ แ‰ฅแ‹›แŠ›แ‹Žแ‰น แ‹จ Fenix โ€‹โ€‹6 แˆžแ‹ดแˆŽแ‰ฝ แŠ แ‹ซแŠซแ‰ตแ‰ฑแˆ แฃ แˆตแˆˆแˆ†แŠแˆ แ‹ญแˆ…แŠ•แŠ• แˆˆแŒแŠ’แŠญแˆต 7 แˆ˜แˆตแˆ˜แˆญ แˆ˜แ‹ฐแ‰ แŠ› แ‰ฃแˆ…แˆช แˆ›แ‹ตแˆจแŒ แŠฅแŠ•แˆแˆแŒ‹แˆˆแŠ• แกแก .

แ‹ซ แˆ›แˆˆแ‰ต แฃ แ‹ซ แŠจแˆ†แŠ แŠฅแŠ› แ‹จแ‰ฐแˆปแˆปแˆˆ แˆ†แŠ– แˆ›แ‹จแ‰ตแˆ แŠฅแŠ•แˆแˆแŒ‹แˆˆแŠ• แฃ แˆแŠญแŠ•แ‹ซแ‰ฑแˆ แ‰ แŒแˆแŒˆแˆ›แ‰ฝแŠ• แ‹แˆตแŒฅ แ‹จแ‰ฃแ‰ตแˆช แ‹•แ‹ตแˆœแŠ• แ‰ แŠฅแŒ…แŒ‰ แ‹จแˆšแ‹ซแˆปแˆฝแˆ แˆ†แŠ– แŠ แˆ‹แŒˆแŠ˜แŠ•แˆ แกแก แ‰ แ‰…แˆญแ‰ก แ‰ แ‰ฐแˆˆแ‰€แ‰€แ‹ แŠณแ‰ฒแŠญแˆต 6 แŠคแŠญแˆต แˆถแˆ‹แˆญ แŒ‹แˆญแ‹ตแˆšแŠ• แ‹จแ€แˆแ‹ญ แŠƒแ‹ญแˆ แ‰ แŠฅแ‹แŠแ‰ฐแŠ› แˆˆแ‹แŒฅ แˆŠแ‹ซแˆ˜แŒฃ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ฝแˆ แŠ แˆณแ‹ญแ‰ทแˆ แฃ แˆฐแ‹“แ‰ฑ แ‰ แŠญแˆฑ แˆ˜แŠซแŠจแˆ แŠฅแˆตแŠจ 24 แ‰€แŠ“แ‰ต แ‹ตแˆจแˆต แŠฅแŠ•แ‹ฒแ‰†แ‹ญ แ‹ซแˆตแ‰ฝแˆˆแ‹‹แˆ แฃ แˆตแˆˆแˆ†แŠแˆ แŠฅแŠ› แ‰ แŒฅแŠ•แ‰ƒแ‰„ แ‰ฐแˆตแ‹ แŠฅแŠ“แ‹ฐแˆญแŒ‹แˆˆแŠ• แกแก

5. แŠขแˆฒแŒ‚ แ‹ญแŒจแˆแˆฉ

แˆแŠ•แˆ แŠฅแŠ•แŠณแŠ• แ‹จ Garmin Fenix โ€‹โ€‹แˆ˜แˆตแˆ˜แˆฉ แŠจแŠ แŒ แ‰ƒแˆ‹แ‹ญ แŒคแŠ“ แ‹จแ‰ แˆˆแŒ  แ‰ แŠ แŠซแˆ แ‰ฅแ‰ƒแ‰ต แˆ‹แ‹ญ แ‹ซแ‰ฐแŠฎแˆจ แ‰ขแˆ†แŠ•แˆ แˆแˆˆแ‰ฑแŠ• แˆˆแˆ›แŠจแŠ“แ‹ˆแŠ• แ‹จแˆ›แ‹ญแ‰ฝแˆ‰แ‰ แ‰ต แˆแŠ•แˆ แˆแŠญแŠ•แ‹ซแ‰ต แ‹จแˆˆแˆ แฃ แŠฅแŠ“ ECG (EKG) แŠ• แˆ›แŠจแˆ แ‹ญแˆ…แŠ•แŠ• แ‹ญแˆจแ‹ณแˆ แกแก

แ‰€แ‹ฐแˆ แˆฒแˆ แ‰ แŠ แ•แˆ แˆฐแ‹“แ‰ต แˆ‹แ‹ญ แ‰ฐแˆ˜แˆแŠญแ‰ฐแŠ“แˆ แฃ แŠฅแŠ“ แˆ˜แ‹ฐแ‰ แŠ› แ‹ซแˆแˆ†แŠ แ‹จแˆแ‰ฅ แŠฅแŠ•แ‰…แˆตแ‰ƒแˆดแŠ• แˆˆแˆ˜แˆˆแ‹จแ‰ต แ‹จแˆšแ‹ซแˆตแ‰ฝแˆ แ‰ แŒฃแˆ แŠ แˆตแˆแˆ‹แŒŠ แ‰ฃแˆ…แˆช แŠแ‹ แกแก

6. แ‹จแŒฉแŠธแ‰ต แˆ˜แ‰†แŒฃแŒ แˆชแ‹ซ

แ‰€แ‹ฐแˆ แˆฒแˆ แ‰ แŠ แ•แˆ แˆฐแ‹“แ‰ต แˆ‹แ‹ญ แ‹จแ‰ฐแŒˆแŠ˜แ‹ แˆŒแˆ‹ แŒˆแ…แ‰ณ แ‹จแ‹ตแˆแ… แˆ˜แŒ แŠ• แˆ˜แ‰†แŒฃแŒ แˆชแ‹ซ แŠแ‹ แฃ แ‹ญแˆ…แˆ แ‰ แ‹™แˆชแ‹ซแ‹Ž แ‹ซแˆˆแ‹ แ‹จแ‹ฒแ‰ขแ‰ขแˆ แˆ˜แŒ แŠ• แ‹จแˆ˜แˆตแˆ›แ‰ต แ‰ฝแˆŽแ‰ณแ‹ŽแŠ• แˆŠแŒŽแ‹ณ แ‹จแˆšแ‰ฝแˆ แ‹ฐแˆจแŒƒ แˆ‹แ‹ญ แˆฒแ‹ฐแˆญแˆต แ‹ซแˆตแŒ แŠแ‰…แ‰€แ‹Žแ‰ณแˆ แกแก

แŠจแŒแŠ’แŠญแˆต แŠญแˆแˆ แŒ‹แˆญ แŒฅแˆฉ แˆ˜แ‹ฐแˆ˜แˆญแŠ• แ‹จแˆšแ‹ซแˆ˜แŒฃ แ‰ตแŠ•แˆฝ แŒแŠ• แŒ แ‰ƒแˆš แŒ แ‰ƒแˆš แ‰ฃแˆ…แˆช แŠแ‹ แกแก แˆ†แŠ–แˆ แฃ แ‹ญแˆ… แŠจแˆตแˆแˆแŠแ‰ต แŠ แแˆซแˆฝ แŠจแˆ˜แˆ†แŠ• แ‹จแˆซแ‰€ แŠแ‹ แค แ‹จแŒแŠ’แŠญแˆต แŠญแˆแˆ แ‰ แ‹‹แŠ“แŠแ‰ต แˆˆแŠ แ‰ตแˆŒแ‰ถแ‰ฝ แ‹จแ‰ฐแˆฐแˆซ แ‰ฅแ‹™ แˆ˜แˆแ‰€แ‰‚แ‹ซ แˆฐแ‹“แ‰ถแ‰ฝ แˆ˜แˆ†แŠ‘แŠ• แŠฅแŠ•แŒˆแŠแ‹˜แ‰ฃแˆˆแŠ• แฃ แˆตแˆˆแˆ†แŠแˆ แ‰ แ‰‹แˆšแŠแ‰ต แ‹™แˆชแ‹ซ แŠซแˆˆแ‹ แˆแˆˆแŒˆแ‰ฅ แˆตแˆ›แˆญแ‰ตแ‹‹แ‰ฝ แ‰ฃแˆ…แˆชแ‹Žแ‰ฝ แŒ‹แˆญ แ‹จแˆšแ‹›แˆ˜แ‹ฑ แˆ˜แˆ†แŠ“แ‰ธแ‹แŠ• แŠ แŠ•แŒ แ‰ฅแ‰…แˆ แกแก

7. แˆ›แ‹ซ แŒˆแŒนแŠ• แ‹ซแŒฝแ‹ฑ

แ‹จ Garmin Fenix โ€‹โ€‹6 260 x 260 แˆ›แ‹ซ แŒˆแŒฝ แŠ แˆˆแ‹ แฃ แ‹ญแˆ… แ‰ แŒฃแˆ แŒฅแˆฉ แŠ แ‹ญแ‹ฐแˆˆแˆ แŠแŒˆแˆญ แŒแŠ• แŠจแŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แ‹˜แˆ˜แŠ“แ‹Š แˆฐแ‹“แ‰ถแ‰ฝ แŒ‹แˆญ แˆฒแ‹ˆแ‹ณแ‹ฐแˆญ แˆแˆ˜แˆญ แŠแ‹ แฃ แˆตแˆˆแˆ†แŠแˆ แ‰  Garmin Fenix โ€‹โ€‹7 แˆ‹แ‹ญ แ‹จแˆพแˆˆ แˆ›แ‹ซ แŒˆแŒฝ แˆ›แ‹จแ‰ต แŠฅแŠ•แˆแˆแŒ‹แˆˆแŠ•แข

แ‹ซ แˆ›แˆˆแ‰ต แฃ แ‹จแ‰ฐแŒจแˆ˜แˆฉ แ’แŠญแˆฐแˆŽแ‰ฝ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ แ‰ แ‰ฃแ‰ตแˆช แˆ…แ‹ญแ‹ˆแ‰ต แˆ‹แ‹ญแˆ แ‰ฐแŒฝแ‹•แŠ– แˆŠแ‹ซแˆณแ‹ตแˆฉ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰ แฃ แ‹ญแˆ… แ‹ฐแŒแˆž แ‹จแ‰ฐแˆปแˆˆ แŠแ‹ แฃ แˆแŠญ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แˆณแˆแˆฐแŠ•แŒ แŒ‹แˆ‹แŠญแˆฒ แˆตแˆ›แˆญแ‰ตแŽแŠ–แ‰ฝ แˆแˆ‰ แ‹จแˆตแŠญแˆชแŠ• แ‹จแ‹แŒคแ‰ต แŒฅแˆซแ‰ต แ‹จแˆ˜แˆแˆจแŒฅ แ‰ฝแˆŽแ‰ณแข แŠ แ‹ตแˆญแŒˆแ‹.

8. แ‹จแˆ˜แˆ™แˆ‹แ‰ต แˆแŠญแˆฎแ‰ฝแŠ• แ‹ซแŠญแˆ‰

แ‰ แ‰…แˆญแ‰ก แ‹จแ‰ฐแˆˆแ‰€แ‰€แ‹ แ‹จแ‹‹แˆแ‰ณ แŒแˆซแŠ•แ‰ต แŠคแŠญแˆต แˆˆแŠจแ‰ฃแ‹ต แŒฝแŠ“แ‰ต แŠ แ‰ตแˆŒแ‰ถแ‰ฝ แ‹จแ‰ฐแ‰€แ‹จแˆฐ แŠแ‹ แฃ แŠฅแŠ“ แ‰ แŒฃแˆ แ‰ณแ‹‹แ‰‚ แŠจแˆ†แŠ‘แ‰ต แ‰ฃแˆ…แˆชแ‹Žแ‰ฝ แˆ˜แŠซแŠจแˆ แŠ แŠ•แ‹ฑ แ‰ แˆ˜แŒชแ‹ Garmin Fenix โ€‹โ€‹7 แ‹แˆตแŒฅ แˆ›แ‹จแ‰ต แ‹จแˆแŠ•แˆแˆแŒˆแ‹ แŠแ‹-แ‹จแŠแ‹ณแŒ… แˆแŠญแˆฎแ‰ฝ แกแก แ‹ญแˆ… แ‰ แŠแ‹šแ‹ฎแˆŽแŒ‚แ‹Ž แŠฅแŠ“ แ‰ แ‰ณแ‰€แ‹ฐแ‹ แŠฅแŠ•แ‰…แˆตแ‰ƒแˆดแ‹Ž แˆ‹แ‹ญ แ‰ แˆ˜แˆ˜แˆญแŠฎแ‹ แ‰ แˆ˜แ‹ฐแ‰ แŠ› แŠญแแ‰ฐแ‰ถแ‰ฝ แ‹แˆตแŒฅ แ‹แˆƒ แŠฅแŠ“ แŠซแˆญแ‰ฆแˆƒแ‹ญแ‹ตแˆฌแ‰ต แ‰ แˆ˜แˆญแŠจแ‰ฅ แŠฅแŠ•แ‹ฒแŠ–แˆฉ แ‰ แˆ˜แŒ‹แ‰ แ‹ แŠฅแˆญแŒฅแ‰ แ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ฒแŠ–แˆญแ‹Ž แŠฅแŠ“ แŒแ‹ตแŒแ‹ณแ‹แŠ• แˆˆแˆ˜แˆแ‰ณแ‰ต แ‹ซแˆตแ‰€แˆซแˆ แกแก แ‰ฅแ‹™ แŒŠแ‹œ แ‹˜แŒแ‹ญแ‰ฐแ‹ แŠฅแˆตแŠชแŒจแˆญแˆฑ แ‹ตแˆจแˆต แ‹จแˆฐแ‹แŠแ‰ต แˆแˆณแˆฝ แŠฅแŠ•แ‹ฐแŒ แ‹แ‰ฅแ‹Ž แ‹ˆแ‹ญแˆ แŒแˆ‹แ‹ญแŠฎแŒ…แŠ•แŠ• แŠฅแŠ•แ‹ฐแŒจแˆจแˆฑ แŠ แ‹ญแŒˆแŠแ‹˜แ‰กแˆ แฃ แˆตแˆˆแˆ†แŠแˆ แ‰ แˆจแŒ…แˆ แŒ‰แ‹žแ‹Žแ‰ฝ แŠฅแŠ“ แ‰ แŠฅแŒแˆญ แŒ‰แ‹žแ‹Žแ‰ฝ แˆ‹แ‹ญ แ‰ฅแ‹™ แˆ…แˆ˜แˆžแ‰ฝแŠ• แˆŠแ‹ซแ‹ตแŠ•แ‹Žแ‰ต แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ แกแก

แ‹ญแˆ… แŠ แŒ‹แˆซ
A %d แ‰ฅแˆŽแŒˆแˆญแˆต แŠฅแŠ•แ‹ฐแ‹šแˆ…