Dyma'r “gweithle cyrchfan”.

Dyma'r “gweithle cyrchfan”.

Mewn economi marchnad, mae rhai mannau dynol yn cael eu darparu fel gwasanaethau sy'n cystadlu â gwasanaethau eraill i ddenu cwsmeriaid. Mae hyn yn wir mewn gwestai, campfeydd a chanolfannau siopa, ond nid yw hyn wedi bod yn wir yn y gweithle. Yn y gorffennol, y lle...