Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εάν βρίσκεστε εδώ είναι επειδή θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που σας αντιστοιχούν ως χρήστης αυτού του ιστότοπου https://lacomparacion.comκαι αυτό είναι πολύ καλό. Το καθήκον μας είναι να ενημερώνουμε εσάς και τη δική σας για να ενημερώνεστε δεόντως.

Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας ενημερώσουμε με απόλυτη διαφάνεια για τον σκοπό αυτού του ιστότοπου και οτιδήποτε επηρεάζει τα δεδομένα που μας παρέχετε, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που σας αντιστοιχούν.

Για να ξεκινήσετε, πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός ο ιστότοπος συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την προστασία δεδομένων, οι οποίοι επηρεάζουν τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με τη ρητή συγκατάθεσή σας και τα cookie που χρησιμοποιούμε για τη σωστή λειτουργία αυτού του ιστότοπου και μπορεί να αναπτύξει τη δραστηριότητά του.

Συγκεκριμένα, αυτός ο ιστότοπος συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανονισμούς:

El RGPD (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων) που είναι ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενοποιεί τον κανονισμό για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις διάφορες χώρες της ΕΕ.

La LOPD (Οργανικός Νόμος 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα y Βασιλικό Διάταγμα 1720/2007 της 21ης ​​Δεκεμβρίου ο Αναπτυξιακός Κανονισμός του Λ.Π.Δ.) που ρυθμίζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τις υποχρεώσεις που πρέπει να αναλάβουν οι υπεύθυνοι για έναν ιστότοπο ή ιστολόγιο κατά τη διαχείριση αυτών των πληροφοριών.

La LSSI (Νόμος 34/2002, της 11ης Ιουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου) που ρυθμίζει τις οικονομικές συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα, όπως συμβαίνει με αυτό το ιστολόγιο.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Ο υπεύθυνος και κάτοχος αυτού του ιστότοπου είναι COSMOVIL TECHNOLOGIES, SL (εφεξής COSMOVIL)

  • Όνομα: COSMOBIL
  • ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ: Β-668768688
  • Καταχωρημένη διεύθυνση: C / BEGONIAS, 279-280. 816-LIMA
  • Δραστηριότητα ιστότοπου: διανομή περιεχομένου που σχετίζεται με Συνταγές, διαφημιστικές εμφανίσεις και σύσταση συνδεδεμένων προϊόντων.
  • ηλεκτρονικό ταχυδρομείο[προστασία μέσω email]

Τα δεδομένα που μας παρέχετε με τη συγκατάθεσή σας και σύμφωνα με τη χρήση που καθορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα ενσωματωθούν σε ένα αυτοματοποιημένο αρχείο δεόντως καταχωρημένο στην Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων, στο οποίο υπεύθυνος για το εν λόγω αρχείο είναι: COSMOVIL . Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, πάντα με τη ρητή συγκατάθεσή σας, θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που παρέχονται και περιγράφονται παρακάτω στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε..

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να προσαρμοστεί σε νομοθετικές αλλαγές ή αλλαγές στις δραστηριότητές μας, με αυτήν που δημοσιεύεται ανά πάσα στιγμή στον Ιστό να ισχύει. Αυτή η τροποποίηση θα σας κοινοποιηθεί πριν από την εφαρμογή της.

CONDICIONES DE USO

Θα πρέπει να γνωρίζετε, για την ησυχία σας, ότι θα ζητάμε πάντα τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των δεδομένων σας με τον αντίστοιχο σκοπό που καθορίζεται σε κάθε περίπτωση, πράγμα που σημαίνει ότι, σε περίπτωση χορήγησης αυτής της συγκατάθεσης, έχετε διαβάσει και αποδεχτεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Τη στιγμή που έχετε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αναλαμβάνετε την κατάσταση του χρήστη σας με τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας.

Εάν είστε άνω των 18 ετών, μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων σας.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, θα χρειαστείτε τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Ανάλογα με τη φόρμα ή την ενότητα στην οποία έχετε πρόσβαση, θα ζητήσουμε αποκλειστικά τα απαραίτητα δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Ανά πάσα στιγμή, πρέπει να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας, όταν ζητάμε προσωπικά στοιχεία για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Οι συγκεκριμένοι σκοποί που αναφέρονται ιδιαίτερα σε κάθε σελίδα ή ενότητα όπου εμφανίζεται η φόρμα εγγραφής ή η ηλεκτρονική επαφή.
  • Γενικά, για την ικανοποίηση των αιτημάτων, των σχολίων, των ερωτημάτων σας ή οποιουδήποτε είδους αιτήματος που υποβάλλετε ως χρήστης μέσω οποιασδήποτε από τις φόρμες επικοινωνίας που διαθέτουμε
  • Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με ερωτήματα, αιτήματα, δραστηριότητες, προϊόντα, νέα και / ή υπηρεσίες. μέσω e-mail, φαξ, Whatsapp, Skype, τηλέφωνο, sms και mms.
  • Να σας στείλουμε εμπορικές ή διαφημιστικές επικοινωνίες με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό ή φυσικό μέσο που καθιστά δυνατή την επικοινωνία.

Αυτές οι επικοινωνίες θα σχετίζονται πάντα με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις ειδήσεις ή τις προσφορές μας, καθώς και με εκείνα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μπορεί να θεωρήσουμε ότι σας ενδιαφέρουν και που μπορεί να προσφέρονται από συνεργάτες, εταιρείες ή «συνεργάτες» με τους οποίους έχουμε συμφωνίες προώθησης ή εμπορικής συνεργασίας.

Εάν ναι, εγγυόμαστε ότι αυτά τα τρίτα μέρη δεν θα έχουν ποτέ πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, σε κάθε περίπτωση αυτές οι επικοινωνίες πραγματοποιούνται από COSMOVIL, ως ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας.

Αυτός ο ιστότοπος εμφανίζει προϊόντα θυγατρικών τρίτων. Συγκεκριμένα από AMAZON.

Αυτό σημαίνει ότι όταν κάνετε κλικ στο "Αγορά τώρα" ή παρόμοιο, θα μεταφερθείτε στη σελίδα όπου προσφέρονται τα προϊόντα.

Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να γνωρίζετε ότι παρέχουμε και διευκολύνουμε συνδέσμους προς τις σελίδες ή / και τις πλατφόρμες αυτών των τρίτων μερών όπου μπορούν να αγοραστούν τα προϊόντα που παρουσιάζουμε, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναζήτηση και η εύκολη απόκτησή τους.

Αυτές οι συνδεδεμένες και τρίτες σελίδες δεν έχουν ελεγχθεί ούτε υπόκεινται σε ελέγχους ή σύσταση από εμάς, οπότε σε καμία περίπτωση COSMOBIL θα θεωρηθεί υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, για τις ευθύνες που απορρέουν από τη χρήση τους σε όλους τους τομείς, ούτε για τα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με το απόρρητο του χρήστη, την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή άλλα που τυχόν διαπιστωθούν.

Για όλους αυτούς τους λόγους, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά και εκ των προτέρων όλους τους όρους χρήσης, τους όρους αγοράς, τις πολιτικές απορρήτου, τις νομικές ειδοποιήσεις ή / και παρόμοιους από αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους πριν προχωρήσετε στην αγορά αυτών των προϊόντων ή στη χρήση των ιστότοπων. .

Ακρίβεια και αλήθεια των δεδομένων

Ως χρήστης, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την τροποποίηση των δεδομένων στα οποία στέλνετε COSMOBIL, μας απαλλάσσει από οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτό.

Με άλλα λόγια, είναι δική σας ευθύνη να εγγυηθείτε και να απαντήσετε σε κάθε περίπτωση στην ακρίβεια, την εγκυρότητα και την αυθεντικότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τα ενημερώνετε δεόντως.

Σύμφωνα με όσα εκφράζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, συμφωνείτε να παρέχετε πλήρεις και σωστές πληροφορίες στη φόρμα επικοινωνίας ή συνδρομής.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Ως κάτοχος των δεδομένων που μας παρείχατε, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και εναντίωσης ανά πάσα στιγμή, στέλνοντάς μας ένα email στη διεύθυνση [προστασία μέσω email]και επισυνάπτοντας μια φωτοτυπία του εγγράφου ταυτότητάς σας ως έγκυρη απόδειξη.

Ομοίως, μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, απευθείας από το ίδιο email που έχετε λάβει ή στέλνοντάς μας ένα email στο [προστασία μέσω email]

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

Προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες που είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτού του ιστότοπου, σας ενημερώνουμε ότι κοινοποιούμε δεδομένα με τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών υπό τους αντίστοιχους όρους απορρήτου τους.

Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι αυτά τα τρίτα μέρη δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν ρυθμίζεται συγκεκριμένα στις σχέσεις μας μαζί τους, δυνάμει των εφαρμοστέων κανονισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται στη διεύθυνση https://siteground.es/, με εμπορικό σήμα SiteGround Hosting Professional, η οποία παρέχει τις υπηρεσίες φιλοξενίας έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση και να πλοηγηθείτε στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου και άλλες νομικές πτυχές αυτής της εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.siteground.com/privacy.htm.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί διακομιστές διαφημίσεων για να παρέχει το εμπορικό περιεχόμενο που βλέπετε στις σελίδες μας. Αυτοί οι διακομιστές διαφημίσεων χρησιμοποιούν cookie που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε το διαφημιστικό περιεχόμενο στα δημογραφικά προφίλ των χρηστών:

Google Analytics:

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc., μια εταιρεία του Ντέλαγουερ, της οποίας τα κύρια γραφεία βρίσκονται στη διεύθυνση 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView (Καλιφόρνια), CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες («Google»).

Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookie", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που βρίσκονται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζονται και θα αρχειοθετηθούν απευθείας από την Google. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους μας για να παρακολουθεί τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου.

Η Google μπορεί να διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες σε τρίτα μέρη, όταν απαιτείται από το νόμο, ή όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που διαθέτει.

Ως χρήστης και κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απορρίψετε τη μεταχείριση δεδομένων ή πληροφοριών απορρίπτοντας τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν συμβαίνει αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, αποδέχεστε την επεξεργασία δεδομένων από την Google με τον τρόπο και για τους αναφερόμενους σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου της Google en https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense:

Η Google, ως συνεργάτης πάροχος, χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση του cookie DART μέσω της διαφήμισης Google και αποκτώντας πρόσβαση στην πολιτική απορρήτου του δικτύου περιεχομένου: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Η Google χρησιμοποιεί συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρείες για την προβολή διαφημίσεων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις επισκέψεις σας σε αυτόν και σε άλλους ιστότοπους (χωρίς το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας) για να σας προβάλουν διαφημίσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies και τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών και τις διαδικασίες αποδοχής ή απόρριψης, ανατρέξτε στην Πολιτική COOKIES.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ως κάτοχος του ιστότοπου, COSMOMOBILE έχει υιοθετήσει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την εγγύηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, καθώς και για την πρόληψη της απώλειας, της αλλαγής ή / και της πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το ανακοίνωση νομικού περιεχομένου y Πολιτική για τα cookies.

 

Μοιραστείτε αυτό