GIS Wordt Standaard Onderdeel van Steeds Meer Organizations

GIS Wordt Standaard Onderdeel van Steeds Meer Organizations
      Van Winden es zeker iemand muere bij kan praten, want hij is al zijn hele carrera actief en GIS-wereld. Sterker nog, hij werkt al zijn hele carrera bij Esri. Para manejar waarop dat tot stand kwam, es el mejor bijzonder. Hij est niet iemand die zich voor hij bij het bedrijf begon veel met kaarten bezighield, iets wat je wellicht wel zou verwachten. Als informaticus zag hij echter weinig uitdaging in de 'traditionele' informatica. Toen hij op een beurs tegen Esri aanliep zag hij daar kaarten uit printers rollen fr was eigenlijk meteen gefascineerd. Hij vroeg de hij een afstudeeropdracht mocht doen en van het een kwam het andere, zoals dat zo mooi heet. Een jaar de 10 geleden es hij CTO Nederland geworden van het bedrijf.</p><h2>Toen desnudo</h2><p>In zijn ruim 25 jaar bij Esri, dat al sinds 1969 bestaat, heeft Van Winden vanaf de eerste rij een belangrijke verschuiving kunnen waarnemen bij het bedrijf. “Het grootste verschil tussen toen en nu es dat SIG toen vooral voor professional was die er echt voor opgeleid waren, nu zijn er veel meer mensen mee bezig,” vat hij het samen. En het verleden werd GIS alleen maar gebruikt puertas instantáneas die hun eigen data maakten, bijvoorbeeld gemeentes en Rijkswaterstaat. Denk hierbij aan data rondom percelen, wegen, waterwegen en ga zo maar door. Inmiddels es todo un dato er grotendeels en wordt deze vooral bijgehouden. Dat stelt andere partijen ook in staat om ermee aan de slag te gaan.</p><img border="0" alt="Jeroen van Winden Director técnico Esri Nederland" width="300" height="210" data-imageid="100870655" data-original="https://images.idgesg.net/images/article/2020/12/jeroenvanwinden_drukwerk-cmyk-100870655-medium.jpg" class="lazy" loading="lazy"/> Esri
Jeroen van Winden, director técnico de Esri Nederland Naast een uitbreiding in doelgroep, is het aanbod van Esri uiteraard ook stevig gegroeid. “25 jaar geleden hadden tweeamos herramientas, nu es la plataforma gebaseerd de los servicios web operativos dat volledig geïntegreerd kan worden en organizaciones,” Geeft Van Winden aan hoeveel stappen er gezet zijn in die tijd. Uiteindelijk moet iedereen die dat wil, GIS kunnen toepassen in hun eigen vakgebied. Dat kan nu dus steeds beter gerealiseerd worden. Van Winden ziet dat in de praktijk ook duidelijk: "GIS is standaard onderdeel geworden van het informatiebeleid binnen organisaties," waarbij de mate waarin dit het geval is uiteraard onderling verschilt naargelang formaat en specifieke markt waarin. Deels om deze uitbreiding verder te kunnen faciliten, heeft Esri een jaar of 10 geleden dan ook een de stap richting SaaS gezet.

Plataforma GIS Esri als

Van Winden vindt het niet bijster interessant om het over producten te hebben. "We hebben wel honderden producten, maar het gaat uiteindelijk om het platform". Het platform brengt alles bij elkaar. GIS werkt namelijk volgens een gelaagd principio, waarbij iedere data-input die je gebruikt voor het maken van een kaart een laag is. Daarna leg je alle lagen sur elkaar heen en kun je deze aan elkaar relatedren. Said gebeurt Allemaal op base van geografische locatie. Lagen zijn dus eigenlijk verwijzingen naar conjuntos de datos en las bases de datos, waarin je dan weer onderdelen aan elkaar kunt relatedren. Het is het leggen van die relaties dat een platform zoals dit in de kaarten die eruit voortkomen zo krachtig maken. Je kunt hiermee de kaart como het ware als index gebruiken, waarin i binnen enkele kliks daar kunt komen waar i naartoe wilt. Denk hierbij aan het koppelen reunió un sistema ERP de última generación als je een supply chain in kaart wilt brengen, de naar specifieke documenten die bij bepaalde locaties horen. I kunt een vergunningensysteem koppelen en meteen verwijzingen in een kaart opnemen naar vergunningen. De een zaaksysteem bij een gemeente koppelen en de locatie van een kapotte lantaarnpaal plotten. Als je een vergelijking wilt maken to andere platformen, dan moet je in ieder geval geen paralelo trekken to Google Maps. Uiteraard krijgt Van Winden vaak de commerciale of dat niet iets soortgelijks is, maar dat is het fundamenteel niet, stelt hij: “Maps es una herramienta de mapeo, terwijl SIG intelligentie toevoegt, waarbij er analiza gedaan kunnen worden en hetgenem kunni. Om nog maar te zwijgen sobre het andere business- en verdienmodel van de twee partijen. De data van de klanten van Esri blijft altijd bij die klanten, om nog maar eens een groot verschil te benoemen. Als je dan toch een paralelo moet trekken, dan es una BI-platform een ​​betere vergelijking. Waarbij Van Winden overigens ook wel meteen duidelijk maakt dat hun platform toch nog wel wat meer kan y zaken nog eenvoudiger inzichtelijk kan maken dan met BI mogelijk is.

Openheid van Groot Belang

Esri está en el "klassieke GIS-markt", zoals Van Winden organisaties noemt waarbij GIS in werkprocessen verankerd ligt, de grootste speler, con een marktaandeel van ruim 50 procent. Wellicht doet dit vermoeden dat dit mede het gevolg es la plataforma van een zeer gesloten. Niets es echter minder waar, als we Van Winden eens beluisteren. "También vamos a zo open mogelijk zijn en gaan volledig voor hetprincipio van open data platform", geeft hij aan. De reden hiervoor ligt voor de hand en es dezelfde als voor andere plataformas: "Una plataforma más abierta zijn, omdat plataformas nooit op zichzelf staan ​​en organizaciones". Vandaar dat het platform van Esri beschikt sobre open API's voor integratie tussen plataformas. (Zie het kader onderaan de la página sobre Portmaps voor een goed voorbeeld hiervan.) Openheid heeft ook altijd open source como connotatie. Hoe zit het daarmee bij Esri? “Er zitten componentes de código abierto en la plataforma van Esri en het bedrijf draagt ​​ook bij aan repositories zoals Github”, geeft Van Winden aan. Esri biedt de buitenkant van hun platform, zaken zoals connectoren, een sdk en hele applications bijvoorbeeld open source aan. Aan klanten worden ook de nodige open datalagen meegeleverd met de software (zie kader elders op de pagina). Open zijn es een goede manier om interessant te zijn voor meer partijen, die wellicht eigen gebruiksdoelen hebben bedacht voor de implementación de datos geografische. El código abierto - en dan met name of partijen die open source implementeren - es un echter ook del competidor voornaamste. “Er zijn componente de código abierto die vergelijkbaar zijn met wat wij leveren”, zo geeft Van Winden toe. Deze zijn echter geen onderdeel van een geïntegreerd platform en dus beperkter in hun toepassing. Deze competitivo ziet Esri overigens vooral bij hun klassieke markt, niet zozeer bij de nieuwe bedrijven die nog maar reciente hebben ontdekt wat er zoal mogelijk se cumple con datos geográficos. Op het eerste gezicht klinkt dit misschien wat gek, dat vooral de partijen waarbij GIS tot de kern van hun processen behoort, se reunió con código abierto aan de slag gaan. Als je bedenkt dat daar ook de mensen zitten die er voor doorgeleerd hebben, is het echter ook weer logisch. Dat zijn de mensen die het technisch snappen en er due ook echt iets mee kunnen.

Agnostisch voor een híbrido wereld

Met de introductie van het SaaS-aanbod zo'n 10 jaar geleden, heeft Esri zich zoals gesteld nadrukkelijk gericht op zowel nieuwe als bestaande markten. Aangezien het ook de klassieke markt voor GIS wil blijven bedienen, betekent dit dat Esri zich het leven niet per se gemakkelijker gemaakt heeft. SaaS est voor veel klassieke klanten namelijk niet iets wat ze kunnen overwegen. Overheidsorganisaties willen en mogen over het algemeen in het kader van bijvoorbeeld privacy (nog) niet de stap zetten naar een SaaS-omgeving. Mede om die reden wordt er bijna altijd voor hybrid IT-infrastructuur gekozen in de meer klassieke GIS-markten. Van Winden schat dat zo'n 80 procent van de klanten van Esri een hybrid IT-infrastructuur hebben. Met bovenstaande in het achterhoofd, is men bij Esri derhalve genoodzaakt om aan de ene kant een duidelijke focus te leggen op het ontwikkelen van een (micro-) services-gebaseerd platform, maar aan de andere kant noodgedevongen ook nogallen ondlei or. De klant bepaalt uiteindelijk waar hij het platform wil draaien. Op dit punt verkeert Esri in de gelukkige omstandigheid dat het niet beursgenoteerd is en er een groot budget voor bouw en onderhoud op na kan houden. Niet minder dan 30 procent van de omzet gaat daarheen. Dit todos los modelos híbridos actualizados te kunnen blijven aanbieden.

Toekomst: nieuwe kaarten, integratie en sensoren

Als we tot slot van ons gesprek conoció a Van Winden vragen wat er zoal nog in het vat zit voor de toekomst, dan is het meteen duidelijk dat of rek er nog lang niet uit is. Hij zou zo nog talloze voorbeelden kunnen noemen van wat er nog aankomt. De eerste die bij hem bovenkomt est un gang naar 3D-kaarten, die inmiddels es ingezet maar alleen maar zal versnellen naarmate er meer nuttige toepassingen voor komen. Een onderdeel hiervan es bijvoorbeeld een verdergaande integratie met datgene wat onder de grond zit en met weermodellen. Sensoren en de data die daar wordt gegenereerd zullen ook een steeds belangrijker rol gaan spelen. Verder zijn er altijd meer en diepere integraties mogelijk met andere omgevingen, om het eindresultaat nog beter te maken. Tot tragamonedas Merkt Van Winden en el lugar Allemaal corceles sneller gaat. Zo wordt er tegenwoordig datos generados sobre een stad conocido behulp van drones. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben een belangrijke consequie, volgens Van Winden: "De wens bij veel organisaties om te komen to een digitale tweeling komt zo binnen ieders bereik". De data-explosie wordt dus alleen maar groter in de toekomst. Dat is immers het logische gevolg van het integreren van meer databronnen, de ontwikkeling van een nieuw type kaart en het nog sneller grote hoeveelheden data kunnen genereren. Voor GIS (en Esri) es dat alleen maar een goede zaak, want meer data betekent meer relevanteie, aangezien al die data toch op de een of andere manier goed moet worden verwerkt in zinvol moet worden gepresenteerd. En laat dat nu net zijn waar het por GIS onder andere om gaat.
<p>Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.</p>