Netflix– იქ ერთ – ერთი საუკეთესო ორიგინალი ოჀიáƒȘიალურად განაჼლდა - áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜ ედი სეზონი 3 მიმდინარეობს და აჼლა მისი გამოსვლის თარიჩს უნდა დაველოდოთ. იმის გათვალისწინებით, რომ მე –3 სეზონჹი áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒĄ წარმოება ამჟამად áƒšáƒ”áƒ©áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ ჯანმრთელობის áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ კრიზისის გამო, თუმáƒȘა აგვისჱოჹი დაგეგმვა დაბრუნების ჹესაჼებ, ბრიჱანული კომედიის დაბრუნებას 2021 წლისთვის ველოდებით.

უელსის ულამაზეს პასჱორალურ áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒšáƒšáƒ˜ დაარსებული áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ განათლება ჹეისწავლის სკოლის მოსწავლეების, მჹობლებისა და მასწავლებლების áƒȘჼოვრებას, სიყვარულს და áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ  კავჹირებს. პირველი ორი სეზონის განმავლობაჹი სერიალის პერსონაჟები ვითარდებიან დამამჹვიდებლად, ჼოლო áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ განათლება ყურადჩებით ეჼმიანება უამრავ მგრძნობიარე თემას.

Ⴤვემოთ, ჩვენ გეჱყვით áƒ§áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒ€áƒ”áƒ áƒĄ, რაáƒȘ უნდა იáƒȘოდეთ Sex Ed 3 სეზონის ჹესაჼებ, სავარაუდოდ, მისი გამოჹვების თარიჩი, მსაჼიობები, სადაáƒȘ ვჀიჄრობთ, რომ ამბავი ჹემდეგ გაგრძელდება. საბოლოოდ áƒšáƒ”áƒáƒ©áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒĄ ოჱისი დროის დაკარგვას და მოიგებს მეევის გული? სპოილერები მისდევენ.

Sex Ed სეზონი 3 გამოსვლის თარიჩი პროგნოზი: 2021?

ველოდებით Sex Ed– იქ მე -3 სეზონის გამოჹვების თარიჩს 2021 წლის დასაწყისს, რაáƒȘ დამოკიდებულია ჯანმრთელობის კრიზისთან დაკავჹირებული მიმდინარე სროლის პაუზის áƒźáƒáƒœáƒ’áƒ áƒ«áƒšáƒ˜áƒ•áƒáƒ‘áƒáƒ–áƒ”. გადაჩებების დრო იწურება 2020 წელს, რადგან Ⴠილმი უნდა გადაიჩოს ბრიჱანეთის áƒ–áƒáƒ€áƒźáƒŁáƒšáƒ˜áƒĄ ყველაზე áƒźáƒáƒœáƒ’áƒ áƒ«áƒšáƒ˜áƒ• დჩეებჹი. ამასთან, áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜áƒ განააჼლონ აგვისჱოჹი, Deadline- იქა და Eleven- იქ თანაჼმად, წარმოების კომპანია ჰიჹიქ ჹოუს მიჩმა, მაგრამ, როგორáƒȘ áƒ©áƒáƒœáƒĄ, Netflix- ქ გადაწყვეჱილება უნდა მიეჩო ამ თვეჹი, რათა თავიდან áƒ˜áƒ„áƒœáƒáƒĄ აáƒȘილებული მე -3 სეზონის მნიჹვნელოვანი áƒšáƒ”áƒ€áƒ”áƒ áƒźáƒ”áƒ‘áƒ.

რაáƒȘ, ბოლო ვადის თანაჼმად, ასეა. მას ესმის, რომ სონი და ჹოუს პროდიუსერები პროგრესს იჩებენ გადაჩებებზე დასაბრუნებლად და საჭირო áƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ‘áƒĄ ამზადებენ. მსაჼიობები აგვისჱოს გადაჩების თარიჩს ინაჼავდნენ თავიანთ გაზეთებჹი.

ეს ჼდება მაჹინ, როდესაáƒȘ ბრიჱანეთის მთავრობამ ნება დართა განააჼლონ საჱელევიზიო და áƒ™áƒ˜áƒœáƒ”áƒ›áƒáƒąáƒáƒ’áƒ áƒáƒ€áƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ გადაჩებები 2020 წლის მაისჹი, იმ პირობით, რომ მწარმოებლებმა ჹეასრულეს áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ საკმარისი გეგმები. ამასთან, საჭირო áƒ™áƒáƒœáƒąáƒáƒ„áƒąáƒ˜ და კონჀიდენáƒȘიალურობა, რაáƒȘ áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒĄ ედის მსაჼიობებს უნდა ჰჄონდეთ ჹოუს Ⴠარგლებლი, თავის ჱკივილს áƒšáƒ”áƒŁáƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ თერთმეჱს.

თუ Netflix áƒšáƒ”áƒ˜áƒœáƒáƒ áƒ©áƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ ჹოუს ამჟამინდელ მოდელს, რომელიáƒȘ მისი რეიჱინგის წარმაჱების გათვალისწინებით, როგორáƒȘ áƒ©áƒáƒœáƒĄ, áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜áƒ, ვჀიჄრობთ, რომ სეზონი 3 გამოვა 2021 წლის იანვარჹი. წარმოების დეჱალები ჯერ კიდევ საკმაოდ იჹვიათია, მაგრამ წარმოების კვირეულს მესამე áƒáƒ„áƒ•áƒĄ. სეზონი ჩამოთვლილია მაისის 2020 წლის ბოლო წარმოების გრაჀიკლი, ასე რომ, გრაჀიკი საკმაოდ მწკრივდება.

Sex Ed სეზონის 3 ჱრეილერი: ყურადჩებით დაათვალიერეთ იქ, რაáƒȘ მომავალ წელს უნდა ველოდოთ

ვისაუბროთ ბავჹვის áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ–áƒ”, ვისაუბროთ სეზონზე 3 (áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ განათლება) pic.twitter.com/qvRIiXwp9B10 თებერვალი 2020

საბედნიეროდ, როგორáƒȘ áƒ©áƒáƒœáƒĄ, Netflix– ქ ზუსჱად ესმის, თუ რამდენად მწყურია áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ განათლების თაყვანისმáƒȘემლები ჹოუს მეჱი ნაწილისთვის და მაუწყებელმა ჱრეილერით აჩნიჹნა სეზონის განაჼლების ჹესაჼებ განáƒȘჼადება. ჰგავს მე –3 სეზონის თავდაპირველ ჱრეილერს, რომელჹიáƒȘ ჯილიან ანდერსონმა გამოაჄვეყნა ბოროჱი მონოლოგი áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜áƒĄ სარგებლიანობის ჹესაჼებ, არისჱარერ პეჱრის რეჟისორი გროჀი იუმორისჱულად იჼსენებს სეზონის მე –2 სერიას.

ჩვენ ვჼედავთ მდუმარე áƒ“áƒ˜áƒ áƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒĄ, რომელიáƒȘ Moordale High- იქ დარბაზებჹი სეირნობს, áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒĄ ედის მთავარი მსაჼიობების პორჱრეჱებს გადის, როდესაáƒȘ იქ უყურებს, თუ რა ლეიძლება áƒ°áƒ„áƒáƒœáƒ“áƒ”áƒĄ მომავალს თითოეულ მათგანს. თიზერი მთავრდება 3-ე სეზონის ჹესაჼებ მეჱი ინჀორმაáƒȘიიქ მისაჩებად მოწვევით, მაგრამ მთავრდება áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜áƒĄáƒ˜ გამოáƒȘემის თარიჩამდე.

áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜ ედის სეზონი 3: როლები: ვის ველოდებით

distribuciĂłn de la temporada 3 de educaciĂłn sexual

(სურათის კრედიჱი: Netflix)

მიუჼედავად იმისა, რომ მესამე სეზონის áƒĄáƒáƒ€áƒáƒĄáƒąáƒ ქია ჯერ კიდევ არ არიქ დადასჱურებული, ჩვენ დარწმუნებით ვივარაუდებთ, რომ სარეკლამო რგოლის პერსონაჟები დაბრუნდებიან.

გამოჩნდება სერიალის წამყვანი აქა áƒ‘áƒáƒąáƒ”áƒ áƒ€áƒ˜áƒšáƒ“áƒ˜ (ოჱის მილბერნი) და ჯილიან ანდერსონი (áƒ“áƒáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜ ჟან მილბერნი), ასევე მეორეჼარისჼოვანი მსაჼიობების კარგი ნაწილი, განსაკუთრებით ემა მაკი (მეეუ უილი), ნკუჱი გაჱვა (ერიკ ეჀიონგი). ), კონორ სვინდელსი (ადამ გროჀი) და პაჱრიáƒȘია ალისონი (ოლა ნიმანი). მე – 2 სეზონის წონის გათვალისწინებით, მთლიანი ნარაჱიული მიდგომის გათვალისწინებით, ძნელი წარმოსადგენი იჄნება ჹოუს დაბრუნება, თუ მსაჼიობთა უმეჱესობამ არ მიიჩო მათი როლები.

ანდერსონმა Twitter– ზე განააჼლა მე –3 სეზონის ჹესაჼებ განაჼლების დჩეს (გაითვალისწინეთ მის ზემოთ ჭერზე არსებული ნიმუჹები):

áțალე გნაჼავ ?? @ sexeducation S3 pic.twitter.com/sdONgVmzVQ10 თებერვალი 2020

áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ განათლების სეზონი 3 ამბავი: რაქ ველოდებით ეპიზოდების ჹემდეგი სერიიდან

სერიალის ლემჄმნელი და მწერალი ლორი ნუნი უკვე მუჹაობდა მესამე სეზონის ქáƒȘენარზე, სანამ Netflix განაჼლებდა სერიალს.

LADbible- სთან ინჱერვიუჹი ნუნმა განიჼილა ჹოუს მჭიდრო სამუჹაო გრაჀიკი და აჩნიჹნა, რომ დადასჱურებული განაჼლების დაწყებამდე კიდევ ერთი სეზონის დაწერა, როგორáƒȘ წესი, საჱელევიზიო წარმოების ნაწილია. კითჼვაზე, თუ რა áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ სამომავლო მოთჼრობებჹი, ნუნმა თჄვა: ”მე მიყვარს ამ პერსონაჟების წერა. ეს ჹესანიჹნავი გადასაჩებია და ვჀიჄრობ, ჹოუს თემა, áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜áƒĄáƒ და ურთიერთობების თვალსაზრისით, ნამდვილად გთავაზობთ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ დაუსრულებელ ისჱორიას.

მე –2 სეზონი მოჹორდა ყურადჩებას ოჱისზე და ამის ნაáƒȘვლად აირჩია áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ ისეთივე დიდი დრო მის გარჹემო მჹვენივრად განსჼვავებული პერსონაჟებისთვის. ერიკმა (გაჱვამ), უაჼლესმა áƒ“áƒ”áƒ“áƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒĄ ჼაჱმა ინჱერნეჱჹი, ყველაზე მეჱად ისარგებლა ჹოუს ქჹრუჄჹურიქ ამ áƒȘვლილებით, რაáƒȘ საჹუალებას მისáƒȘემს ნიუანსირებული და მძაჀრი მიმოჼილვა აჼალგაზრდა áƒ„áƒáƒšáƒ‘áƒáƒąáƒáƒœáƒ˜áƒĄ áƒ‘áƒ áƒ«áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ჹესაჼებ. მისი პოპულარობა აჹკარად არ გამოáƒȘჼადებულა, რადგან მესამე სეზონის სარეკლამო ვიდეო მასალა ძირითადად áƒ€áƒáƒ™áƒŁáƒĄáƒ˜áƒ áƒ“áƒ”áƒ‘áƒ მისი მზარდი რომანის პოჱენáƒȘიალზე ყოჀილ ჱირან ადამთან.

historia de la educaciĂłn sexual temporada 3

(სურათის კრედიჱი: სემ ჱეილორი)

რა თჄმა უნდა, ერიკი ერთადერთი სჱუდენჱი არ არიქ, რომელსაáƒȘ სიყვარული áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ჱვინჹი. მარადიული "ისინი გააკეთებენ, არა?" áƒȘეკვა ოჱისსა და მეევს ჹორის (მაკი) სავარაუდოდ მოჼდება. ორი სეზონის გარკვეულწილად წინააჩმდეგობრივი საბოლოო ქáƒȘენები იჼილა ოჱისმა მეივისთვის თავისი ჼმოვანი áƒ€áƒáƒĄáƒąáƒ˜áƒ— ა჊იარა სიყვარული, მაგრამ მან ამის გაკეთება მოაჼდინა მეევის აჼალმა სასიყვარულო ინჱერესმა, სანამ მის მოსმენას ლეძლებდა.

მიუჼედავად იმისა, რომ ზოგიერთმა თაყვანისმáƒȘემელმა გააკრიჱიკა ეს ამბავი, როგორáƒȘ პერსონაჟის ამჟამინდელი სიყვარულის დილემის ჼელოვნური გაგრძელება, ჹოუს რეჟისორი თავს არიდებს პოჱენáƒȘიურ რეაგირებას. BT- სთან საუბარჹი ბენ ჱეილორმა თჄვა: ”ვჀიჄრობ, áƒ€áƒ”áƒźáƒĄáƒáƒȘმელი ეკრანებზე გადააგდება. კარგი თვალსაზრისით. მე მიყვარს რა჊აáƒȘეების გაყოლება. ჹენ გგონია რომ გინდა, მაგრამ არა.

Sex Ed- იქ მე -3 სეზონჹი კიდევ ბევრი ვაჟი ჰყავს მეორეჼარისჼოვანი ჹემადგენლობით. ჯონი ამთავრებს მეორე სეზონს ემოáƒȘიური ინჱიმური ურთიერთობის განმეორებით áƒ“áƒáƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ—, მისი პარჱნიორი ჯაკობთან მუდმივად, ადამის აჼლად áƒ’áƒáƒœáƒ„áƒáƒ áƒŹáƒ˜áƒœáƒ”áƒ‘áƒŁáƒš დედასთან, მორინთან მეგობრობის წყალობით. სჼვაგან, სჼვადასჼვა სჱუდენჱები ებრძვიან თავიანთ იდენჱურობასა და áƒáƒ“áƒ’áƒ˜áƒšáƒĄáƒáƒ›áƒ§áƒáƒ€áƒ”áƒšáƒ˜áƒĄ ჹესაჼებ სამყაროჹი გამოáƒȘჼადებებს, რადგან ისინი აწყდებიან áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒŁáƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ áƒ«áƒáƒšáƒáƒ“áƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ, არაჱრადიáƒȘიული პირადობისა და მომავლის áƒžáƒ”áƒ áƒĄáƒžáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ჱრავმას.

ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ჹოუ Netflix- ის ეთერჹი

ჰოლივუდურ რეპორჱიორთან საუბრისას სერიალჹი განვითარებული აჼალი მოვლენების ჹესაჼებ, ნუნს áƒáƒŠáƒ€áƒ áƒ—áƒáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ áƒáƒ„áƒ•áƒĄ იქ ადგილები, სადაáƒȘ მას და მის მწერლებს áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒáƒ— მიიჩონ áƒ”áƒ™áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ მსაჼიობები. ამ პერსონაჟებს ... აჄვთ áƒ€áƒ”áƒźáƒ”áƒ‘áƒ˜. ვჀიჄრობ, მათთან მეჱი ლემეძლო, თუ საჹუალება გვეჄნებოდა ”, - თჄვა მან. ”[Netflix] ძალიან მჼარს გვიჭერს და ძალიან ქურქ, რომ ვუთჼრათ იმ ამბებით, რომლებსაáƒȘ ვნებით ვუყვარვართ. ეს მართლაáƒȘ ასეა, რომ ჩვენ ყველანი ერთ გვერდზე ვართ და გვსურს იგივე ჹოუს გაკეთება. »

ეს საინჱერესო áƒžáƒ”áƒ áƒĄáƒžáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒ ჹოუს, რომელიáƒȘ ძირითადად მრავალჀეროვანი აჼალგაზრდა ჱალანჱებისგან ჹედგება, კამერის წინ და მის უკან. ძნელი მისაჼვედრი არ არიქ, რაჱომ იმოჄმედა áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒ›áƒ ასე გულჹემაჱკივრებზე. იქ გთავაზობთ ძალიან ჰუმანურ და არგამომკითჼავ პრობლემებს, რომლებსაáƒȘ განიáƒȘდიან არა მჼოლოდ თინეიჯერები, არამედ მრავალი მოზრდილი ადამიანი, რომლებიáƒȘ დჩემდე იჩებენ საკუთარ áƒĄáƒ”áƒ„áƒĄáƒŁáƒáƒšáƒáƒ‘áƒáƒĄ. ნუნის წერა საოáƒȘრად áƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒáƒ და ჹოუს ინკლუზიური გრაჀიკი მას მნიჹვნელოვან მაჱებას უწევს Netflix- იქ პროგრესული მოთჼრობებისა და მედიის მზარდ ბიბლიოთეკაჹი.

მოიყვანეთ 3 სეზონი.


გაუზიარე ეს
A %d ბლოგერებს მოსწონთ ეს: