Гишүүнчлэл

Энэ вэбсайт нь Amazon түншлэлийн хөтөлбөрт бүртгэгдсэн бөгөөд тэнд байрлах түншлэлийн холбоосоор дамжуулан хэрэглэгчдийн хийсэн худалдан авалтаас орлого олдог. Та энэ програмын нөхцлийг шалгаж болно албан ёсны Amazon хуудсан дээр.

Энэхүү хөтөлбөрт бүртгүүлэх нь энэхүү вэбсайтын хуудсан дээрх мэдээлэлд нөлөөлөхгүй, хараат бус, үнэн зөв бөгөөд гол зорилго нь хэрэглэгчид LaComparación-д дүн шинжилгээ хийсэн аливаа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах шийдвэр гаргахад нь туслах явдал юм.

Амазон ба Амазоны лого нь Amazon.com, Inc эсвэл түүний групп компаниудын худалдааны тэмдэг юм.

Энэ нь хуваалц