Та одоо PS5-тай сайн ажилладаг LG-ийн шинэ Dolby Atmos дууны самбарыг худалдаж авах боломжтой

Та одоо PS5-тай сайн ажилладаг LG-ийн шинэ Dolby Atmos дууны самбарыг худалдаж авах боломжтой

LG компани CES 2023 үзэсгэлэнд нээлтээ хийсэн шинэ Dolby Atmos саундбаруудыг АНУ-д худалдаж авах боломжтой болсон гэж мэдэгдлээ. Хоёр шинэ загвар нь PS5 кино болон тоглоом тоглоход маш сайн сонголт болгодог онцлог шинж чанаруудаар дүүрэн байдаг...
Та одоо PS5-тай сайн ажилладаг LG-ийн шинэ Dolby Atmos дууны самбарыг худалдаж авах боломжтой

Та одоо PS5-тай сайн ажилладаг LG-ийн шинэ Dolby Atmos дууны самбарыг худалдаж авах боломжтой

LG компани CES 2023 үзэсгэлэнд нээлтээ хийсэн шинэ Dolby Atmos саундбаруудыг АНУ-д худалдаж авах боломжтой болсон гэж мэдэгдлээ. Хоёр шинэ загвар нь PS5 кино болон тоглоом тоглоход маш сайн сонголт болгодог онцлог шинж чанаруудаар дүүрэн байдаг...
Та одоо PS5-тай сайн ажилладаг LG-ийн шинэ Dolby Atmos дууны самбарыг худалдаж авах боломжтой

Та одоо PS5-тай сайн ажилладаг LG-ийн шинэ Dolby Atmos дууны самбарыг худалдаж авах боломжтой

LG компани CES 2023 үзэсгэлэнд нээлтээ хийсэн шинэ Dolby Atmos саундбаруудыг АНУ-д худалдаж авах боломжтой болсон гэж мэдэгдлээ. Хоёр шинэ загвар нь PS5 кино болон тоглоом тоглоход маш сайн сонголт болгодог онцлог шинж чанаруудаар дүүрэн байдаг...
Та одоо PS5-тай сайн ажилладаг LG-ийн шинэ Dolby Atmos дууны самбарыг худалдаж авах боломжтой

Та одоо PS5-тай сайн ажилладаг LG-ийн шинэ Dolby Atmos дууны самбарыг худалдаж авах боломжтой

LG компани CES 2023 үзэсгэлэнд нээлтээ хийсэн шинэ Dolby Atmos саундбаруудыг АНУ-д худалдаж авах боломжтой болсон гэж мэдэгдлээ. Хоёр шинэ загвар нь PS5 кино болон тоглоом тоглоход маш сайн сонголт болгодог онцлог шинж чанаруудаар дүүрэн байдаг...
Та одоо PS5-тай сайн ажилладаг LG-ийн шинэ Dolby Atmos дууны самбарыг худалдаж авах боломжтой

Та одоо PS5-тай сайн ажилладаг LG-ийн шинэ Dolby Atmos дууны самбарыг худалдаж авах боломжтой

LG компани CES 2023 үзэсгэлэнд нээлтээ хийсэн шинэ Dolby Atmos саундбаруудыг АНУ-д худалдаж авах боломжтой болсон гэж мэдэгдлээ. Хоёр шинэ загвар нь PS5 кино болон тоглоом тоглоход маш сайн сонголт болгодог онцлог шинж чанаруудаар дүүрэн байдаг...
Та одоо PS5-тай сайн ажилладаг LG-ийн шинэ Dolby Atmos дууны самбарыг худалдаж авах боломжтой

Та одоо PS5-тай сайн ажилладаг LG-ийн шинэ Dolby Atmos дууны самбарыг худалдаж авах боломжтой

LG компани CES 2023 үзэсгэлэнд нээлтээ хийсэн шинэ Dolby Atmos саундбаруудыг АНУ-д худалдаж авах боломжтой болсон гэж мэдэгдлээ. Хоёр шинэ загвар нь PS5 кино болон тоглоом тоглоход маш сайн сонголт болгодог онцлог шинж чанаруудаар дүүрэн байдаг...