एन्डोर स्टार वार्स जस्तो देखिदैन, र यो फ्रान्चाइजीको भविष्यको लागि ठूलो खबर हो।

एन्डोर स्टार वार्स जस्तो देखिदैन, र यो फ्रान्चाइजीको भविष्यको लागि ठूलो खबर हो।

हाम्रो आकाशगंगामा करिब १०० बिलियन ताराहरू छन्। धेरै मिलियन स्पेस क्रूजरहरू भर्नको लागि स्टार वार्समा पर्याप्त संवेदनशील जीवन रूपहरू छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यो सायद मान्न सुरक्षित छ कि समान संख्याहरू को कुनामा अवस्थित छन् ...
यो साझा