Ochrana osobných údajov

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov vás budeme informovať o účele tejto webovej stránky a o všetkom, čo ovplyvňuje údaje, ktoré nám poskytujete, ako aj o povinnostiach a právach, ktoré vám zodpovedajú.


Na začiatok by ste mali vedieť, že táto webová stránka je v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov, ktoré ovplyvňujú osobné údaje, ktoré nám poskytujete s vaším výslovným súhlasom, a súbory cookie, ktoré používame na správne fungovanie tejto webovej stránky a môže rozvíjať svoju činnosť.


Táto webová stránka je konkrétne v súlade s nasledujúcimi predpismi:


El RGPD (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb), čo je nové nariadenie Európskej únie, ktoré zjednocuje úpravu zaobchádzania s osobnými údajmi v jednotlivých krajinách EÚ.


La LOPD (Organický zákon č. 15/1999 z 13. decembra o ochrane osobných údajov y Kráľovský dekrét č. 1720/2007 z 21. decembra, nariadenia o rozvoji LOPD), ktorá upravuje zaobchádzanie s osobnými údajmi a povinnosťami, ktoré musia osoby zodpovedné za web alebo blog prevziať pri správe týchto informácií.


La LSSI (Zákon č. 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode), ktorý upravuje ekonomické transakcie prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako je to v prípade tohto blogu.


Daňové identifikačné údaje

Zodpovedná osoba a vlastník tejto webovej stránky je

Údaje, ktoré nám poskytnete so svojím súhlasom a v súlade s použitím stanoveným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, budú začlenené do automatizovaného súboru riadne zaregistrovaného v španielskej agentúre pre ochranu údajov, v ktorej je osobou zodpovednou za uvedený súbor: . To znamená, že vaše údaje sú v bezpečí v súlade so zákonom.


Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa vždy s vaším výslovným súhlasom budú uchovávať a spracúvať na účely uvedené a opísané nižšie v týchto zásadách ochrany osobných údajov, až kým nás nepožiadate o ich odstránenie..


Informujeme vás, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sa môžu kedykoľvek zmeniť, aby sa prispôsobili novému právnemu predpisu alebo zmenám v našich činnostiach, pričom ten, ktorý je uverejnený kedykoľvek na internete, je platný. Takáto zmena bude oznámená pred jej použitím.

Podmienky používania

Mali by ste vedieť, že z dôvodu pokoja vás vždy požiadame o váš výslovný súhlas so zhromažďovaním vašich údajov na zodpovedajúci účel uvedený v každom prípade, z čoho vyplýva, že ak dáte tento súhlas, prečítali ste si a prijali tieto zásady ochrany osobných údajov.

Registrácia a účel vašich údajov

Táto webová stránka zobrazuje pridružené produkty tretích strán. Konkrétne z AMAZON.


To znamená, že po kliknutí na produkt budete presmerovaní na stránku, kde sú produkty ponúkané.


V tomto prípade by ste mali vedieť, že poskytujeme a uľahčujeme len odkazy na stránky a/alebo platformy týchto tretích strán, na ktorých je možné zakúpiť produkty, ktoré zobrazujeme, aby sme uľahčili ich vyhľadávanie a jednoduché získanie.


Tieto prepojené stránky a stránky tretích strán neboli skontrolované ani nepodliehali žiadnym kontrolám ani odporúčaniam, takže za žiadnych okolností to tak nie je bude zodpovedný za obsah týchto webových stránok, za zodpovednosti vyplývajúce z ich používania vo všetkých oblastiach, ani za prijaté opatrenia týkajúce sa ochrany súkromia používateľa, zaobchádzania s jeho osobnými údajmi alebo iných, ktoré môžu byť stanovené.

Právo na odvolanie

Ako vlastník údajov, ktoré ste nám poskytli, môžete kedykoľvek uplatniť svoje práva na prístup, opravu, zrušenie a námietky zaslaním e-mailu na adresu .


Prístup k údajom prostredníctvom účtov tretích strán

Aby sme mohli poskytovať služby, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prevádzku a rozvoj aktivít tejto webovej stránky, informujeme vás, že údaje zdieľame s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb za ich zodpovedajúcich podmienok ochrany osobných údajov.


Môžete si byť istí, že tieto tretie strany nebudú môcť použiť uvedené informácie na žiadny iný účel, ktorý nie je špecificky upravený v našich vzťahoch s nimi na základe platných predpisov o ochrane osobných údajov.


Naša webová stránka môže využívať reklamné servery na uľahčenie komerčného obsahu, ktorý si prezeráte na našich stránkach. Tieto reklamné servery používajú súbory cookie, ktoré vám umožňujú prispôsobiť reklamný obsah demografickým profilom používateľov:

Google Analytics

Google Analytics je služba pre webovú analýzu poskytovaná spoločnosťou Google, Inc., spoločnosťou Delaware, ktorej hlavná kancelária je v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Spojené štáty americké („Google“).


Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto webovú stránku.


Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) bude spoločnosť Google priamo prenášať a archivovať. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na účely sledovania vášho používania webových stránok, zostavovania správ o činnosti webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu.


Spoločnosť Google môže uvedené informácie prenášať tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak uvedené tretie strany spracúvajú tieto informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré má.


Ako užívateľ av súlade so svojimi právami môžete odmietnuť zaobchádzanie s údajmi alebo informáciami odmietnutím používania súborov cookie výberom vhodných nastavení vo vašom prehliadači, mali by ste však vedieť, že ak áno, možno nebudete môcť používať úplnú funkčnosť tejto webovej stránky.


Používaním tejto webovej stránky v súlade s informáciami uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov súhlasíte so spracovaním údajov spoločnosťou Google spôsobom a na určené účely.


Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense

Spoločnosť Google ako pridružený poskytovateľ používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na tejto webovej stránke. Používanie súboru cookie DART môžete zakázať prostredníctvom reklamy Google a prístupom k pravidlám ochrany osobných údajov v obsahovej sieti: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.


Spoločnosť Google používa partnerské reklamné spoločnosti na zobrazovanie reklám pri návšteve našich webových stránok. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie, ktoré získajú z vašich návštev na tomto a iných webových stránkach (okrem vášho mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla), aby vám poskytli reklamy na produkty a služby, ktoré sú pre vás zaujímavé.


Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov spoločnosťou Google spôsobom a na uvedené účely.