ZWHVEKCPGFF6BLDOGVGNO6IKTA
Horumariyayaashu waxay sheegeen inay la shaqaynayaan maamulka iyo baarayaasha caafimaadka si loo aqoonsado dembiilaha.

Share This