Verizon so với T-Mobile cái nào tốt hơn vào năm 2022?

Verizon so với T-Mobile cái nào tốt hơn vào năm 2022?

Thoạt nhìn, Verizon và T-Mobile là hai đối lập. Hai nhà khai thác này cạnh tranh trên thị trường để tăng danh mục khách hàng của họ. Một bên cố gắng cung cấp nhiều dịch vụ tốt hơn và bên kia điều chỉnh giá. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết các yếu tố ...