OSL Hồng Kông Nhận thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thể chế đối với tiền điện tử, bất chấp sự biến động do Luna gây ra; Sự trỗi dậy của Bitcoin và Ether

OSL Hồng Kông Nhận thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thể chế đối với tiền điện tử, bất chấp sự biến động do Luna gây ra; Sự trỗi dậy của Bitcoin và Ether

Bitcoin gần đây đã được giao dịch ở mức khoảng 21,100 €, tăng hơn 5% trong 24 giờ qua, giúp đồng tiền điện tử lớn nhất phục hồi phần lớn mức đã mất vào ngày hôm trước. Ether, tiền điện tử lớn thứ hai của ...