Các chương trình nhân sự tốt nhất

Các chương trình nhân sự tốt nhất

Một phần mềm nhân sự có nhiệm vụ quản lý các quy trình hành chính khác nhau của một công ty, nó là một công cụ tối đa hóa năng suất của bộ phận nhân sự. Các chương trình như giai thừa đã được phát triển để từ ...
Đã đến lúc cập nhật ExpressVPN cho Mac: Phiên bản mới nhất tương thích với chip M-series

Đã đến lúc cập nhật ExpressVPN cho Mac: Phiên bản mới nhất tương thích với chip M-series

ExpressVPN, VPN được xếp hạng hàng đầu của chúng tôi, đã phát hành phiên bản mới nhất của chương trình Mac. ExpressVPN dành cho Mac hiện được thiết kế để hoạt động nguyên bản trên các thiết bị mới hơn với chip M1 hoặc M2 mà không bị dịch bởi chương trình của bên thứ ba trước tiên ...