5QOHCFG43NHNBN35VLGIF4IZRQ
Người sáng lập quỹ đầu tư, Anthony Scaramucci, đã phát biểu tại một hội nghị ở Toronto vào chiều thứ Năm.

Chia sẻ cái này