Sự kiện ngày 20 tháng XNUMX của Apple là chính thức - đây là những gì có thể mong đợi, bao gồm cả iPad Pro

Sự kiện ngày 20 tháng XNUMX của Apple là chính thức - đây là những gì có thể mong đợi, bao gồm cả iPad Pro

Sự kiện đầu tiên trong năm 2021 của Apple sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 20 tháng XNUMX, dựa trên lời mời báo chí được phát hành ngày hôm nay. Công ty dự kiến ​​sẽ công bố các sản phẩm mới và trong khi chúng tôi không biết chắc chắn điều gì sẽ đến tiếp theo, chúng tôi đang chờ đợi các phiên bản mới của iPad ...