WordPress 5.8 Beta 1 được phát hành

WordPress 5.8 Beta 1 được phát hành

Bản beta đầu tiên của phiên bản tiếp theo của WordPress hiện có sẵn để tải xuống và chủ sở hữu trang web có thể bắt đầu thử nghiệm WordPress 5.8 Beta 1 cho chính họ. Cần lưu ý rằng phiên bản tiếp theo của CMS phổ biến nhất thế giới vẫn ở ...
Nhiều tài khoản khách hàng TurboTax bị tấn công

Nhiều tài khoản khách hàng TurboTax bị tấn công

Nhà sản xuất phần mềm tài chính Intuit đã thông báo cho người dùng nền tảng TurboTax của họ rằng những kẻ tấn công đã truy cập một số thông tin cá nhân và tài chính của họ trong một loạt các cuộc tấn công mua lại. «Bằng cách truy cập tài khoản của bạn, phần ...