Tại sao 16 là 8 mới cho Windows 10?

Tại sao 16 là 8 mới cho Windows 10?

Một ngày nọ, vấn đề về RAM và dung lượng tối thiểu cần thiết cho một máy tính chạy Windows 10 hiện nay đã được nêu ra trong một nhóm các nhà tư vấn CNTT của Facebook mà tôi tham gia. Cách đây không lâu, đối với một máy Windows 10 đang hoạt động tốt, 4GB ...