Ubulungu

Le webhusayithi ibhaliswe nohlelo lokusebenzisana kweAmazon futhi ikhiqiza imali ngokuthenga okwenziwe ngabasebenzisi ngezixhumanisi ezihambisanayo ezitholakala lapho. Ungahlola izimo zalolu hlelo ekhasini elisemthethweni le-Amazon.

Ukubhalisela lolu hlelo akuluthinti ulwazi olunikezwe emakhasini ale webhusayithi, luzimele, luyiqiniso futhi inhloso yalo enkulu ukusiza abasebenzisi esinqumweni sabo sokuthenga kunoma imiphi imikhiqizo ehlaziywa eLaComparación.

I-Amazon ne-logo ye-Amazon yizimpawu zokuhweba ze-Amazon.com, Inc. noma izinkampani zamaqembu ayo.

Yabelana Lokhu